OSPPP nabízí členům odborových organizací právní poradenství:
1) Pracovní právo

Dotaz

2) Občanské právo (zde pouze přispívá na proplacení právního poradenství a to do výše 50% z částky, max. 1500,- Kč jednou za dva roky). Nárok na příspěvek na právní poradenství má každý člen OSPPP, jehož délka členství dosáhla alespoň 6 měsíců.

 Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství

3) Právní poradenství také poskytujeme prostřednictvím právních středisek ČMKOS.

Zásady pro činnost právního poradenství ČMKOS a seznam středisek

 


Kratší pracovní doba

Zaměstnankyni má v důsledku dovršení 3. roku dítěte končit rodičovská dovolená a bude nastupovat zpět do zaměstnání. Na osobní schůzce již před časem požádala zaměstnavatele v souvislosti s péčí o malé dítě o možnost pracovat na kratší úvazek (namísto současných 40 chtěla 30 hodin týdně). Tato žádost byla zaměstnavatelem odmítnuta s tím, že pro ni má moc práce, kterou by při kratším úvazku nemohla stihnout, a že kvůli tomu nechce přijmout dalšího zaměstnance.
Kromě kratší pracovní doby by pro zaměstnankyni mohlo být řešením i uplatnění pružné pracovní doby. Standardně se u zaměstnavatele pracuje od 8 do 16 hodin. Zaměstnankyni by (zejména vzhledem k provozní době školky) vyhovovala pružná pracovní doba s pevným úsekem od 9 do 14 hodin. V takovém případě by zřejmě nemusela žádat o kratší pracovní dobu, případně jen na 35 hodin.
Může zaměstnankyně žádat jen o kratší úvazek, nebo i o pružnou pracovní dobu? Může zaměstnavatel takovouto žádost odmítnout, nebo musí vyhovět?

Číst více

Hmotná odpovědnost se zaměstnancem

Za jakých podmínek může být se zaměstnancem uzavřena hmotná odpovědnost? Může pak zaměstnanec odpovídat třeba za chybějící peníze v pokladně? Lze dohodu o hmotné odpovědnosti nějak vypovědět?

Číst více

Práce přesčas

Naše společnost se začíná rozrůstat a přibývá práce. Úkolů je teď tolik, že je se stávajícím počtem zaměstnanců nelze v osmihodinové pracovní době stihnout a musíme tedy pracovat přesčas. Zaměstnavatel nám za přesčasy platí tak, jak podle zákoníku práce má, takže v tom problém není. Zaměstnanci už ale přestávají zvládat množství práce, protože přesčasy se staly pravidlem. Zaměstnavatel se prý snaží počet zaměstnanců navýšit, ale nedaří se mu to a dále vyžaduje práci přesčas. V zákoníku práce je přitom uvedeno, že práce přesčas může být konána jen výjimečně. Co to znamená? Jak dlouho musí zaměstnanci snášet opakované přesčasy? Nebo mohou výkon práce přesčas odmítnout, když ji zaměstnavatel nařídil?

Číst více

Doba strávená na pracovní cestě

Spolu s kolegy nás občas zaměstnavatel vysílá na zahraniční pracovní cesty. Jde většinou o několikadenní cesty. Probíhají tak, že již v pondělí ráno musíme být na místě, a tak vyjíždíme již v neděli. Celou neděli tím pádem trávíme na cestě, případně potom v hotelu, zaměstnavatel nám ovšem za tuto dobu nic neposkytuje a tvrdí, že je to tak v pořádku. Skutečně za neděli, kterou obětujeme zaměstnavateli, nemáme právo ani na náhradní volno?

Číst více

Kratší pracovní doba

Zaměstnavatel přišel s tím, že je potřeba, abych pracovala namísto dosavadních 8 denně nově jen 6,5 hodiny denně, tedy aby byl můj úvazek zkrácen. Může zaměstnavatel o tomto rozhodnout a nějak mě ke zkrácení úvazku donutit, pokud sama nechci, nebo to můžu odmítnout? Může mít odmítnutí nějaké negativní důsledky?

Číst více

Práce na státní svátek

Jsou zaměstnanci povinni pracovat ve dnech, na které připadá svátek? Máme zahraniční vedení a to při stanovování termínů pro výkazy nerespektuje české svátky. Například na začátku července, kde budou dva svátky, nastane problém, protože máme stanovené termíny pro výkazy. V běžných pracovních dnech zaměstnanci nestihnou výkazy zpracovat. Management k tomu přistupuje tak, že se nedá nic dělat, termíny jsou závazné a musíme do práce i ve svátek. Neměl by mít zaměstnanec ve svátek garantované volno?

Číst více

Přesun a úprava pracovní doby

Řešíme případy, kdy chce banka zaměstnance přesunout na jinou pobočku v rámci obce, a také mu upravit pracovní dobu. Jde o výrazné změny, třeba místo v 8hodinových směnách má zaměstnanec pracovat 11 hodin. Může o tomto zaměstnavatel jednostranně rozhodnout? A je nějaká lhůta, do kdy to musí zaměstnanci oznámit?

Číst více