• Jak se stát členem

  Poradíme Vám jak se stát členem odborové organizace

ZALOŽTE VLASTNÍ ORGANIZACI

CO MUSÍM PRO ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE (ZOOS) UDĚLAT

K založení odborové organizace jsou potřeba minimálně tři osoby. Pokud odborovou organizaci zakládají s cílem působit u určitého zaměstnavatele, tj. vykonávat práva odborové organizace při obhajobě a ochraně práv zaměstnanců a plnit roli sociálního partnera zaměstnavatele, musí:

 1. dosáhnout vzniku odborové organizace jako právnické osoby
 2. Splnit podmínky působení u zaměstnavatele a oznámit, případně i prokázat zaměstnavateli splnění těchto podmínek.

Již ve fázi zakládání odborové organizace doporučujeme obrátit se na odborový svaz, který při vzniku odborové organizace poskytne profesionální právní pomoc a další nezbytnou asistenci.

Aby odborová organizace vznikla, je třeba provést následující kroky:

 1. Rozhodnutí alespoň 3 fyzických osob (zakladatelů) založit odborovou organizaci.

 2. Konání ustavující schůze zakladatelů, na které bude zvolen název odborové organizace, určeno její sídlo a schváleny její stanovy.

 3. Zpracování zápisu z ustavující schůze (zakládací listiny), který bude obsahovat jména a podpisy zakladatelů a informaci o tom, že tyto osoby určitého dne rozhodly o založení odborové organizace s určitým názvem, a přijaly její stanovy.

 4. Zpracování a odeslání písemného oznámení o založení odborové organizace příslušnému rejstříkovému soudu. K oznámení je třeba přiložit zakládací listinu a stanovy. Rejstříkový soud následně vyrozumí zakladatele o tom, že odborová organizace vznikla jako právnická osoba a bylo jí přiděleno IČ.

 5. Svolání nejvyššího orgánu odborové organizace (například členská schůze – záleží na stanovách). Nejvyšší orgán v souladu se stanovami rozhodne především o statutárním orgánu odborové organizace (například zvolí výbor odborové organizace – opět záleží na stanovách).

Má-li odborová organizace zájem o členství v odborovém svazu, může již v této fázi výbor, případně předseda požádat o vstup odborové organizace do svazu. O žádosti rozhodne příslušný orgán svazu. Pokud svaz rozhodne o přijetí odborové organizace, může být nutné provést úpravu jejích stanov.

Aby odborová organizace začala působit u zaměstnavatele, je třeba, aby:

 1. jejími členy byli alespoň 3 zaměstnanci, kteří jsou u určitého zaměstnavatele v existujícím pracovním poměru a

 2. odborová organizace byla k působení u zaměstnavatele oprávněna podle svých stanov. 

Odborová organizace začíná působit u zaměstnavatele v den následujícím po dni, kdy mu doručila oznámení, podle něhož splňuje výše uvedené dvě podmínky.

 

Toto oznámení je třeba učinit písemně a uvést v něm:

 1. název, sídlo a IČ odborové organizace,

 2. název statutárního orgánu odborové organizace a uvedení údaje o tom, kdo bude vůči zaměstnavateli za odborovou organizaci jednat,

 3. skutečnost, že odborová organizace sdružuje alespoň 3 zaměstnance zaměstnavatele a je podle svých stanov oprávněna u zaměstnavatele působit.

Oznámení je třeba prokazatelně doručit zaměstnavateli.