• Rekreace a lázně

Nabídka zdravotně preventivních aktivit v roce 2024

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví dlouhodobě odměňuje své členy cenově zvýhodněnými pobyty v lázeňských střediscích napříč celým Českem a Moravou.

 

Využijte možnosti členství k odpočinku a příjemným chvílím za příznivých podmínek.

Nárok na pobyt mají výhradně členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP), kteří jsou zároveň pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny (OZP).

  • Členové mohou využít nabídky z webových stránek jednotlivých lázeňských zařízení, případně mohou využít níže uvedených zvýhodněných lázeňských pobytů.
  • Objednání lázeňského pobytu s procedurami si zajišťuje člen sám na příslušných kontaktech uvedených na webových stránkách lázeňských zařízení.
  • Po ukončení pobytu je potřeba mít vystavenou fakturu (doklad o úhradě) z pobytu v lázeňském zařízení. Doklad musí obsahovat informace v souladu s čerpáním.
O příspěvek na lázeňský pobyt s procedurami je možno požádat prostřednictvím online formuláře: https://www.ozp.cz/formular-lazne-prispevek/
 
K žádosti je NUTNÉ přiložit i řádně vyplněný formulář (Příspěvek OZP - lázeňské pobyty) potvrzený předsedou příslušné základní odborové organizace svazu.
 

V rámci programu Zdravá firma 2024 nelze čerpat prostředky na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a na ostatní náklady vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

 

Nabídka zdravotně preventivních aktivit nezakládá nárok na jejich čerpání a řídí se rozpočtem na příslušný kalendářní rok a může být během roku ukončena.

 

OZP zpracuje žádost o čerpání zdravotně preventivních aktivit až po dodání všech předepsaných dokladů a informací ze strany člena OSPPP a zároveň pojištěnce OZP.

 

Pro účely zpracování žádosti je rozhodné datum jejího přijetí do OZP. 

Lázně Luhačovice

NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH lázeňských pobytů pro rok 2024

Lázně poděbrady

Nabídka ZVÝHODNĚNÝCH lázeňských pobytů pro rok 2024

Nabídka pobytů pro rok 2024

  • sleva 15 % se slevovým kódem OSPPP15 (platnost do 20.12.2024)
  • slevový kód se vztahuje na pobyty z naší stále nabídky,
    neplatí pro akční pobyty