• Jak se stát členem

    Poradíme Vám jak se stát členem odborové organizace

Staňte se individuálním členem

ZÁSADY PRO INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ V OSPPP

KDO SE MŮŽE STÁT INDIVIDUÁLNÍM ČLENEM OS

Stanovy OSPPP umožňují fyzickým osobám být členem OS jako individuální člen, pokud u jejich zaměstnavatele není zřízena základní organizace. Členství ve svazu je v souladu se schválenými zásadami pro individuální členství.

 

Individuálním členem odborového svazu může dále být každý občan ČR i cizinec, jestliže je v pracovním nebo smluvním poměru v bankách a pojišťovnách, jejich dceřiných společnostech a dalších organizacích, které nejsou subjekty OS. 

VZNIK INDIVIDUÁLNÍHO ČLENSTVÍ

Individuální členství vzniká na základě přihlášky o individuálním členství zaslané, nebo doručené na sekretariát OS.

PRÁVA A POVINNOSTI INDIVIDUÁLNÍHO ČLENA OS

1. Práva člena se v individuálním členství realizují přiměřeně způsobem odpovídajícím podmínkám individuálního členství. Pokud člen požádá o zachování anonymity členství bude anonymita zachována.

 

2. Individuální člen má právo na informace z činnosti OS a další periodicky vydávané „Informace OS“.

 

3, Individuální člen hradí členské příspěvky dle platných stanov OSPPP.