S NAŠÍ POMOCÍ SE DOVOLÁTE SVÝCH PRÁV.

Hlavní výhodou a předností odborového svazu je jeho nezávislost. Jako nezisková organizace, která je financována zejména z členských příspěvků, dokáže svobodně hájit práva svých členů (vás zaměstnanců) bez ohledu na případné politické nebo lobbistické tlaky. Naopak se usilovně snaží o prosazení lepších pracovních podmínek a práv zaměstnanců i tehdy, kdy tomu politické klima v České republice není zrovna nakloněno a ze spojení „sociální dialog“ se stává spíše tabu. To je důvod, proč se vám u nás dostane vždy zastání, podpory a spravedlnosti.

  • SILNÉ ODBORY
  • ODBOROVÁ JISTOTA
  • PROFIT DÍKY ODBORŮm
  • ÚSPĚŠNÝ DÍKY ODBORŮM
Číst více