• Jak fungujeme

    OSPPP navazuje na samostatnou činnost OS, vycházející z dřívějších tradic „Sdružení peněžních úředníků“

Již od roku 1990 tvoříme a udržujeme sociální dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Naším hlavním úkolem je zajistit lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, dohlížet na dodržování práv a povinností vyplývajících ze zákoníku práce a pomáhat vytvářet bezpečné pracovní prostředí.  Se Svazem bank a pojišťoven vyjednáváme o benefitech zaměstnanců a výši mezd. Za tím účelem uzavíráme kolektivní smlouvu vyššího stupně.

V současné době pomáháme sdružovat odborové organizace. Je snahou zajistit zaměstnancům v práci více práv, výhod a adekvátní výši mezd, která odpovídá jejich kvalifikaci, zkušenostem a aktuální ekonomické situaci v zemi. Chceme tak podpořit a motivovat kariérní růst pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví a zamezit tak stále narůstající fluktuaci a odchodu zaměstnanců nejen mimo danou firmu, ale i do úplně jiného sektoru. Odchody se týkají bohužel i velmi zkušených pracovníků a tomu je třeba zabránit. V rámci kolektivní smlouvy proto vyjednáváme o vyšších mzdách, pěti týdnech dovolené, volnu navíc, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a řadě dalších výhod a benefitů, která se vždy liší v závislosti na konkrétní odborové organizaci.

Zkrátka jde o důstojné pracovní podmínky, motivující mzdové ohodnocení a celkové zlepšení v rámci pracovně-právních vztahů. Věříme, že spokojený zaměstnanec odvede daleko lepší práci a pro ekonomiku a společnost je mnohem přínosnější, než pracovník, který pracuje za mzdu na hranici pracující chudoby a do práce chodí spíše ze slušnosti a ne proto, aby si něco vydělal a naspořil. Plně proto podporujeme kampaň Konec levné práce, protože si myslíme, že lidé v Česku jsou obecně v práci finančně podhodnoceni a výše mezd naprosto neodpovídá produktivitě a výkonnosti práce.

Zároveň jsme součástí Českomoravské odborové konfederace, která sdružuje odborové svazy včetně toho našeho. Čím silnější budeme, tím větší máme šanci na prosazení našich požadavků a tím pádem i zajištění lepších pracovních podmínek pro vás. Přidejte se k nám i vy a profitujte z výhod a jistot, které vám garantuje členství ve svazu. Podstatou naší práce je hájit slabší. Ale síla naší organizace spočívá především ve vaší podpoře. Čím silnější budou jednotlivé odborové organizace a svaz jako takový, tím lepší vám můžeme zajistit pracovní podmínky. Pouze silné odbory mají šanci něco změnit.
Pojďte do toho s námi!

Struktura našeho svazu je poměrně složitá, ale pochopit ji můžete snadno, přesvědčte se sami.

 

OSPPP navazuje na samostatnou činnost OS, vycházející z dřívějších tradic „Sdružení peněžních úředníků“, které bylo jako první česká odborová organizace v peněžnictví založeno už v roce 1907.

 

CHCETE VĚDĚT VÍC O OSPPP? PODÍVEJTE SE NA NAŠE STANOVY!

Náš svaz sdružuje členy a odborové organizace pracovníků bank, pojišťoven a jiných zaměstnavatelských subjektů, jejichž činnost souvisí zejména s aktivitou bank a pojišťoven v České republice. Členy odborového svazu mohou být dále organizace, které projeví o členství v OS zájem. Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislý na státních a hospodářských orgánech, na politických stranách a hnutích a společenských organizacích. To nám umožňuje hájit práva vás zaměstnanců podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, aniž bychom museli čelit jakémukoli tlaku třetích stran. Právě nezávislost a suverenita je důležitá při vyjednávání o kolektivních smlouvách se zaměstnavateli a také například při debatách s vládou o navyšování minimální mzdy, změnách v zákoníku práce, atd.

Odborový svaz se podílel na ustanovení zaměstnavatelského sdružení “Svazu bank a pojišťoven“ jako partnera pro kolektivní vyjednávání, které probíhá na úrovni vyšší kolektivní smlouvy už od roku 1993. Přínosem činnosti OS je pak spolupráce s Oborovou zdravotní pojišťovnou OZP.

 

Jedním z cílů OS je pomáhat a podporovat (ať už finančně anebo například spoluprací při na mediálních kampaní a PR projektech) vytváření základních odborových organizací (dále ZOOS) na jednotlivých pracovištích v různých organizacích z řad peněžnictví a pojišťovnictví, které budou samostatně řešit konkrétní problémy a změny na vybraném působišti. ZOOS sdružené v OS mohou v rámci svazu vytvářet, za účelem odborové činnosti u konkrétních zaměstnavatelů a společného řešení svých záležitostí, především pak k přípravě a jednání o uzavření kolektivní smlouvy, podnikový výbor (PV) jako zvláštní druh sdružení základních odborových organizací.