Právní rady

Kratší pracovní doba

Zaměstnankyni má v důsledku dovršení 3. roku dítěte končit rodičovská dovolená a bude nastupovat zpět do zaměstnání. Na osobní schůzce již před časem požádala zaměstnavatele v souvislosti s péčí o malé dítě o možnost pracovat na kratší úvazek (namíst...
Číst více

Hmotná odpovědnost se zaměstnancem

Za jakých podmínek může být se zaměstnancem uzavřena hmotná odpovědnost? Může pak zaměstnanec odpovídat třeba za chybějící peníze v pokladně? Lze dohodu o hmotné odpovědnosti nějak vypovědět?
Číst více

Skončení pracovního poměru

Jaké jsou pro zaměstnance důsledky jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti?
Číst více

Práce přesčas

Naše společnost se začíná rozrůstat a přibývá práce. Úkolů je teď tolik, že je se stávajícím počtem zaměstnanců nelze v osmihodinové pracovní době stihnout a musíme tedy pracovat přesčas. Zaměstnavatel nám za přesčasy platí tak, jak podle zákoníku pr...
Číst více

Doba strávená na pracovní cestě

Spolu s kolegy nás občas zaměstnavatel vysílá na zahraniční pracovní cesty. Jde většinou o několikadenní cesty. Probíhají tak, že již v pondělí ráno musíme být na místě, a tak vyjíždíme již v neděli. Celou neděli tím pádem trávíme na cestě, případně ...
Číst více

Kratší pracovní doba

Zaměstnavatel přišel s tím, že je potřeba, abych pracovala namísto dosavadních 8 denně nově jen 6,5 hodiny denně, tedy aby byl můj úvazek zkrácen. Může zaměstnavatel o tomto rozhodnout a nějak mě ke zkrácení úvazku donutit, pokud sama nechci, nebo to...
Číst více

Práce na státní svátek

Jsou zaměstnanci povinni pracovat ve dnech, na které připadá svátek? Máme zahraniční vedení a to při stanovování termínů pro výkazy nerespektuje české svátky. Například na začátku července, kde budou dva svátky, nastane problém, protože máme stanoven...
Číst více

Přesun a úprava pracovní doby

Řešíme případy, kdy chce banka zaměstnance přesunout na jinou pobočku v rámci obce, a také mu upravit pracovní dobu. Jde o výrazné změny, třeba místo v 8hodinových směnách má zaměstnanec pracovat 11 hodin. Může o tomto zaměstnavatel jednostranně rozh...
Číst více