Jak se dědí družstevní podíl

Manžel je výhradním členem bytového družstva. Bydlíme spolu v družstevním bytě. Manžel je vážně nemocný a já se bojím, že kdyby zemřel, nebudu mít kde bydlet. Dodávám, že děti nemáme a manžel nemá žádné příbuzné. Na co se mám připravit?

M. B., Praha


Uvádíte, že nemáte děti, proto v případě úmrtí manžela, byste se stala jediným dědicem družstevního podílu (lidově „družstevního bytu“). Jako dědic vstoupíte do všech práv a povinností zůstavitele, to znamená, že práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu a právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu přejdou na vás. Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství. Do doby, než by bylo dědické řízení ukončeno, muselo by na vás družstvo pohlížet jako na právoplatného nájemce bytu, jelikož jste s manželem žila ve společném nájmu družstevního bytu.