Sdružení nájemníků ČR – SON

Bydlíte v pronájmu a pronajímatel vám dělá neustále problémy, nevyznáte se v problematice družstevního bydlení anebo potřebujete poradit ohledně vlastního bytu? Sdružení nájemníků ČR – SON vám poskytne veškeré potřebné informace a odbornou pomoc. Díky uzavřené smlouvě s Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví je odborné poradenství členům OSPPP navíc poskytováno zcela zdarma. Na tým expertů se můžete obrátit s celou škálou dotazů z oblasti bytové problematiky, ať už se jedná o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.

Na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi OSPPP a Sdružením nájemníků ČR – Son má člen OS nárok na poskytnutí bezplatných právních a odborných porad a konzultací k nájemním vztahům a pro vlastníky bytů, kteří užívají byt pro svou domácnost. Právní poradenství je zabezpečeno prostřednictvím poraden SON.

Více informací o možnostech Sdružení nájemníků ČR - SON

Dotaz


 

Teče mi do bytu

Dobrý den. Bydlím v nájmu ve čtvrtém poschodí panelového domu hned pod střechou a mám velký problém s majitelem, protože do bytu mi teče střechou domu a majitel nechce závadu odstranit. Upozornil jsem jej písemně, několikrát ústně, vše jsem vyfotil, ale nic se neděje. Jsem zoufalý, nevím, co mám dělat.

E.K., Praha

Číst více

Přidělení sklepní kóje

Jsme Společenství vlastníků. Dům byl postaven v roce 2012. Některým vlastníkům se nelíbí, že mají velký byt a k tomu jim byla přidělena malá sklepní kóje. Upravuje přidělení nějaká norma?

H. M., Ostrava

Žádný právní předpis neupravuje postup pro přidělení sklepní kóje k bytu. Každý vlastník bytu však musí mít svoji sklepní kóji uvedenu a specifikovánu ve své kupní smlouvě. Obvykle sklepní kóje tvoří příslušenství bytu. Sklepní kóje zároveň tvoří společné prostory domu, ale mohou být určené k výlučnému užívání konkrétnímu vlastníku. Vlastník již při podpisu kupní smlouvy věděl, co si kupuje, tedy věděl, jak velkou sklepní kóji má. Tyto uvedené skutečnosti musí být uvedeny i v prohlášení vlastníka nemovitosti, které je uloženo v katastru nemovitostí. Případná změna prohlášení vlastníka není jednoduchou záležitostí, kdy musí být dodržen postup v souladu s § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.
Koc.

Nový vlastník bytu nekomunikuje

Jak postupovat, když vlastník bytu byt fiktivně prodal svému známému? Nový vlastník je v katastru nemovitostí zapsán, ale v bytě pořád bydlí původní vlastník. Na koho máme vystavit vyúčtování? Jak máme postupovat proti novému vlastníku, který nerespektuje žádná naše rozhodnutí a nekomunikuje s námi.

R. G., Pardubice

Partnerem je pro vás vlastník bytu, který je jako vlastník uveden v katastru nemovitostí. Jemu pošlete vyúčtování. Pokud by vlastník přestal platit, dlužil by společenství, okamžitě jednejte, obraťte se na soud a exekutora.
Koc.

Nájemní smlouvu si nekupujte

Dobrý den, žiji sama s tříletým synem a momentálně řešíme problém s bydlením, končí nám nájemní smlouva. Naskytla se mi možnost koupit nájemní smlouvu od majitele domu s bytovými jednotkami a platit tak dlouhodobě nižší nájem, vlastně na neurčito. Zajímá mě, kdybych nedej bože zemřela, zdali můj syn by měl právo na tento byt a jestli mám toto zanést do smlouvy, že by tam bydlel v tomto případě se svým otcem (otec nebydlí nyní v Praze) Taktéž mě zajímá, na co si v tomto případě dát pozor, abych někomu nedala své úspory a pak byla nešťastná. Vím, že se situace v OZ změnila, ale narážím na netu na informace hlavně z doby, kdy se toto dělalo nelegálně se státními byty. Z výpisu na katastru jsem si zjistila, že dům má opravdu vlastníka fyzickou osobu.

Děkuji. V. U., Neratovice

Číst více

Chci si vysadit dveře

Bydlím v nájmu. Byt je poměrně malý, proto bych chtěl ušetřit místo tím, že místo klasických dveří dám dveře shrnovací. Musím to hlásit majiteli nebo dokonce na stavební úřad?

K. S., Kroměříž

Ani majiteli ani stavebnímu úřadu nic hlásit nemusíte. Jedná se o běžnou údržbu bytu v rámci jeho užívání, nejde o žádnou stavební úpravu trvalého rázu. Je třeba však mít na paměti, že v případě vašeho stěhování z bytu, je třeba byt uvést do původního stavu, tj. i zpět nasadit dveře do místností tak, jak tomu bylo, když jste se do bytu nastěhoval.
koc

Členem výboru společenství může být i nečlen společenství

Dobrý den. Jsme Společenství vlastníků o osmi bytech. Funkční výbor prakticky nemáme – předseda je nečinný, já, jako místopředseda jsem na mateřské dovolené se dvěma dětmi, třetí člen výboru zemřel v roce 2012. Náhradníka za něj nemáme. Nikdo funkci nechce dělat. Všechny byty jsou ve vlastnictví. Na shromáždění je vždy účast pod 50%. Fond oprav spravuje bytové družstvo, které byty vlastnilo před převodem bytů do vlastnictví. Poraďte, jak z toho ven. Může nám výbor dělat nečlen společenství a třeba i právnická osoba?
Statutárním orgánem společenství může být výbor (kolektivní orgán) nebo předseda (individuální- jednočlenný orgán). Toto musí určit vaše stanovy.

J. Z., Olomouc

Číst více

Blechy v bytě a na půdě

Jsem majitelka a pronajímatelka bytového domu. V jednom z bytů nájemci chovají kočku a došlo k „zablešení“ bytu. Nájemci po mě požadují dezinsekci celého domu, a to na mé náklady, s odůvodněním, že blechy nemohou být od jejich kočky, protože kočka ven nechodí a je pouze doma v bytě, ale je možné, že se nakazila na půdě, kde jsme posléze objevili kunu. Samozřejmě se původce blech nedá prokázat. Uvažuji o dezinsekci půdy, aby byl klid v domě. Mohu pak náklady rozúčtovat všem? Děkuji.

T. N., Praha-západ

Číst více

Výpověď nájmu bytu

Dobrý den, jsem vlastníkem bytu, který na základě písemné nájemní smlouvy pronajímám na dobu určitou, v bytě mám i nadále spolu s 2 dětmi trvalé bydliště. Důvodem pronájmu bylo přestěhování k partnerovi, bohužel sestěhování nepřineslo pozitiva a já se potřebuji i s dětmi vrátit zpět do svého bytu. Vím, že podle nového občanského zákoníku mohu dát 3 měsíční písemnou výpověď s poučením nájemce o vznesení námitky proti výpovědi a toto vše musí být nájemci prokazatelně doručeno (osobně, doporučeným dopisem).

Je dle § 2288 občanského zákoníku moje situace oním obdobně závažným důvodem pro vypovězení nájmu z bytu, na který já můžu dát 3 měsíční výpověď? Nutnost přestěhování zpět do svého bytu je výrazná. Děkuji za odpověď.

P. M., Opava

Číst více

Ukončení nájmu bytu na dobu určitou

Mám v bytě nájemnici, která má smlouvu na dobu určitou a já potřebuji byt prodat. Můžu nájemnici dát výpověď? Děkuji za odpověď

Z. B., Chlumec nad Cidlinou

Dobrý den,
nájem bytu na dobu určitou může pronajímatel vypovědět jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) uvedené.
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a je tříměsíční. Výpovědní důvod musí být jasně a srozumitelně a konkrétně ve výpovědi uveden. Dále nesmí chybět poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Číst více

Rus domácí a jeho likvidace

Dobrý den,

mám dotaz, jsme SVJ a máme problém s Rusem domácím. Jsou tu dva tábory, jeden tvrdí, že deratizaci v jednotlivcích bytových jednotkách hradí SVJ.
Druhý tábor tvrdí, pokud se nejedná o společné části domu nebo nebytové prostory, hradí si deratizaci vlastník či nájemník postižené bytové jednotky sám. K této variantě se osobně přikláním i já. Řeší tento problém zákon ? Pokud ano, můžete mi, prosím, sdělit, jaký zákon tento problém řeší ? Děkuji za odpověď.

Za SVJ, Praha 4

Číst více

Zvýšení příspěvku do fondu oprav v případě nájmu

Dobrý den,

jsem majitelkou bytu a celý náš dům má společenství vlastníků jednotek (SVJ). Byt pronajímám. Byl na mne vznesen požadavek od SVJ, že když pronajímám, tak bych měla i platit vyšší částku do fondu oprav, jelikož s nájemci jsou všeobecně potíže, ničí společně prostory atd. Proti danému požadavku jsem se vymezila a sdělila jsem, že pokud nájemník udělá škodu, tak ji i samozřejmě musí i sám dát do pořádku, ale, že nesouhlasím se zvýšením jenom z důvodu, že pronajímám. Můžete mi prosím sdělit, zda SVJ má právní cesty, aby mi k danému zvýšení přinutila nebo co mohu udělat na svoji obranu? Děkuji.

H. K., Havířov

Číst více

Předkupní právo vlastníka pozemku

Dobrý den, obracíme se na vás s následujícím, pro nás nelehkým, dotazem. Vlastníme řadovou garáž (stará výstavba řadových garáží), ovšem bohužel garáž stojí na dvou pozemcích jiného vlastníka. Tím vlastníkem pozemků jsou členové SVJ nedaleko od garáží nově postaveného bytového domu. Pro garáže jsme si také založili společenství, hlavně proto, abychom společně, jednou částkou hradili nájemné za pozemky jejich vlastníkům, tedy SVJ. Náš problém spočívá v tom, že jsme se rozhodli garáž prodat. Obrátili jsme se tedy na SVJ a tuto skutečnost oznámili. Na místo SVJ nám odpověděl advokát zastupující SVJ. Advokát nám sdělil, že vlastníci pozemků pod garážemi mají předkupní právo a že SVJ toto za jednotlivé vlastníky nemůže řešit, že se musíme obrátit na jednotlivé vlastníky, abychom jim učinili nabídku ke koupi garáže a tak naplnili jejich předkupní právo. Uvádíme, že vlastníků je 44, z toho víc než polovina byt pronajímá, mají jinou adresu nebo jsou mimo republiku. Vůbec nevíme, co máme dělat.

manželé S., Praha 8

Číst více

Neplatiči a SVJ

Jsme společenství vlastníků a nevíme si rady s neplatiči. Co s nimi, jak máme postupovat? Děkujeme.

SVJ Chomutov

Pro vlastníky jednotek plyne ze zákona (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), mimo jiné, povinnost přispívat na správu domu a pozemku a dále platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), jakož i hradit případné nedoplatky s těmito plněními související.
Je-li vlastník v prodlení (má dluh vůči SVJ) s plněním těchto povinností, má SVJ povinnost tento dluh po neplatiči vymáhat a má při tom právo požadovat zaplacení úroku, případně poplatku z prodlení z dlužné částky. Dluh může SVJ vymáhat soudní i mimosoudní cestou.
V případě soudní cesty vymáhání dluhu po neplatiči, musí žalobě předcházet upomínka k zaplacení dlužné částky (předžalobní výzva), kterou je vlastník jednotky vyzván, aby svůj dluh uhradil v dodatečné lhůtě, s tím, že pokud jej neuhradí, bude přistoupeno k podání žaloby. Další cestou je cesta mimosoudní, kdy SVJ s neplatičem uzavře dohodu o uznání dluhu a popřípadě splátkovém kalendáři.

Číst více

Dlužím jedno nájemné

Dobrý den, chci se zeptat na můj velký problém. Majiteli bytu dlužím na nájemném jednu platbu, opozdila jsem se s platbou. Prosila jsem majitele, že jsem se dostala do špatné situace, ale že nájemné uhradím. Majitel mi odpověděl zasláním sms, že pokud neuhradím dlužnou částku, mám se okamžitě vystěhovat. Kauce je 23 600 Kč a propadla by mně. Nemám tedy ani finance na zajištění bydlení. Pokud uhradím dlužnou částku, může mě majitel stejně vystěhovat? Prý mně pošle výpověď e-mailem a již o víkendu přijde s novým nájemcem na prohlídku bytu. Mám nějaké právo zůstat v bytě, nerada bych to řešila soudně. Děkuji.

Číst více

Družstevní podíl a více dědiců

Dobrý den,
stala se mi taková věc. Pět let jsem žila s maminkou v družstevním bytě. Mám invalidní důchod 7000 Kč. Maminka nečekaně během čtyř měsíců zemřela. Byt je napsán na ni, včetně plateb nájemného a služeb. A já teď nemám nárok vůbec na žádnou sociální pomoc od státu na nájemné a služby. Na úřadu práce mně řekli, že příspěvek na bydlení mi dají jen v případě, že smlouva na byt by byla na mé jméno, na dávkách hmotné nouze mi řekli, že bych musela mít smlouvu na vodu, na služby, atd. Mám o šest let mladší sestru, která je také v bytě trvale hlášena, ale roky žije s přítelem jinde. Bude probíhat dědické řízení. Nevím, jak mám postupovat, abych případně v budoucnu měla nárok na příspěvek na bydlení.
Sestra a její partner budou bojovat o dědictví, ale bydlet v bytě nechtějí a nebudou, nájemné nikdy nehradili, a i nadále platit a bydlet v bytě budu jen já. Můj invalidní důchod však nestačí ani na pokrytí nákladů na bydlení.
Mám strašný strach, že skončím na ulici. Co mám dělat?. Jak mám postupovat v dědickém řízení, když se setra domáhá svého práva?
Děkuji, jsem parkinsonik a nemohu sehnat práci, na poslední nabídce úřadu práce nás na jednu nabídku práce bylo třicet invalidů. Děkuji za vaši odpověď.

V. V., Praha 8

Číst více

Převod družstevního podílu, zánik členství a funkce v bytovém družstvu

Bytové družstvo založené za účelem koupě bytového domu od města si na tuto koupi vzalo úvěr. Nyní někteří členové bytového družstva převádějí svůj družstevní podíl. Ve smlouvě o převodu družstevního podílu je uvedena cena družstevního podílu, která vychází z prodejní ceny stanovené městem. Dokonce se ve smlouvě používá výraz anuita s uvedenou částkou bez podílu z úvěru. Je taková smlouva o převodu družstevního podílu v pořádku? Může se bytové družstvo nějak bránit a jak, když zjistí, že cena družstevního podílu neodpovídá skutečnosti a ve smlouvě o prodeji není o úvěru žádná informace: Také by mě zajímalo, když předseda či jiný člen představenstva vymění či prodá svůj družstevní podíl mimo bytové družstvo, zda zaniká dnem následujícím po převodu družstevního podílu jeho funkce? Pokud chce i nadále vykonávat tuto funkci, lze to ošetřit hlasováním na další členské schůzi členy družstva?

V. F., České Budějovice

Číst více

Pronájem a zvyšování příspěvku do fondu oprav

Jsem majitelkou bytu. Byt pronajímám. Od výboru SVJ na mě byl vznesen požadavek, že když pronajímám, měla bych platit i vyšší částku do fondu oprav, jelikož s nájemci jsou všeobecně potíže, ničí společné prostory apod. Proti danému požadavku jsem se vymezila a sdělila, že pokud nájemník udělá škodu, tak ji i samozřejmě musí dát do pořádku, ale že nesouhlasím se zvýšením jen z důvodu toho, že byt pronajímám. Můžete mi prosím sdělit, zda má SVJ právní cesty, aby mě ke zvýšení přinutilo, nebo co mohu udělat na svoji obranu? Děkuji.

L. V., Prachatice

Číst více

Nemají kde bydlet

Jsme v nouzi. Nemáme kde bydlet, nemáme na nájemné, starají se o nás příležitostně kamarádi, jsme rodina se třemi dětmi. Já pobírám rodičovský příspěvek, manžel je na úřadu práce bez podpory. Co máme dělat?

H. P., Kladno

Obraťte se na svůj obecní či městský úřad, na sociální a bytový odbor s žádostí o pomoc. Obvykle každý tento úřad má program tzv. sociálního bydlení, který je zveřejněn i na webu úřadu. Ovšem nic není jen tak, musíte i vy prokázat, že se snažíte, hledáte práci a i sami se snažíte rodinu zaopatřit.
Koc.

Kde zjistit kdo je vlastník bytu

Přistěhovala se ke mně do domácnosti moje dcera s manželem a dětmi. Tuto skutečnost chci oznámit pronajímateli. Nevím, ale kdo je vlastníkem bytu. Komunikuji pouze se zástupcem vlastníka, jakýmsi správcem, který mně nikdy nepředložil plnou moc nebo smlouvu s vlastníkem bytu, která by jej opravňovala za vlastníka jednat. Kde zjistím, kdo vlastní můj byt? Stačí snad, když změnu nahlásím „správci“?

I. H., Vyškov

Číst více

Jak zahrnout družstevní podíl do SJM

Získala jsem družstevní byt před sňatkem. Ráda bych, aby družstevní podíl byl nás obou. Co proto můžu udělat?

T. N., Ivanovice

Jednou z variant je dohoda manželů o rozšíření společného jmění manželů (SJM), a to formou notářského zápisu, o tomto se nejdříve poraďte s notářem. Jakmile bude družstevní podíl předmětem SJM, bude následný převod od družstva také do SJM (do společného jmění - vlastnictví obou manželů)
Nebude-li uzavřena dohoda manželů o rozšíření SJM, pak je možné, že jakmile byt budete vlastnit, darujete polovinu manželovi, a pak budete mít byt v podílovém spoluvlastnictví, každý ideální polovinu.
Koc.

Hluční sousedé

V domě máme sousedy, kteří neberou ohledy na nikoho, a to nejen ve společných prostorách, na balkóně, ale i v bytě. Ozývá se neustálý křik, vulgární nadávky a to kdykoliv v denní, ale i noční dobu. Navíc tito sousedé, dělají na chodbě domu nepořádek. Jak se můžeme bránit? Majitel domu nechce nic řešit.
K. S., Praha 4

Číst více

Členství příbuzných v představenstvu bytového družstva

Mohou být v představenstvu bytového družstva příbuzní, např. manželé, druh a družka, bratr a sestra?

Problematiku příbuzenství ve statutárním orgánu bytového družstva, zákon o korporacích neupravuje, ale z praxe je známo, že příbuzenství členů statutárního orgánu je pro dobré fungování bytového družstva nevhodné. Proto většina bytových družstev tuto problematiku ve svých stanovách upravuje, například tak, že nemohou být členy představenstva v témže funkčním období manželé apod. Záleží jen na vašem družstvu, jakou úpravu do stanov zvolíte.
Koc.

Za tři roky nejvíc dvacet procent

Dobrý den, jak je to s navyšováním nájemného za poslední 3 roky o dvacet procent. Jak tomu mám rozumět?

E. T., Tábor

Podle občanského zákoníku, § 2249 platí, že neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.

Číst více

Vyloučení z družstva

Jsem členka družstva s právem nájmu bytu. Zároveň vychovávám sama 3 děti, otec dětí se o ně nezajímá a výživné neplatí. Několikrát jsem se dostala do finanční nouze, a tak se stalo, že družstvu dlužím 60 000 Kč. S družstvem jsem se dohodla na splátkovém kalendáři a zároveň jsem se s vedením družstva dohodla, že mi pomohou byt prodat a z prodeje si pak pořídím menší bydlení a zaplatím dluh družstvu. Vedení mě však podvedlo a všem zájemcům o můj byt říkalo, že jsem nespolehlivá a že už jsem vyloučena z družstva. Zájemce takto odrazovali za mými zády, až nakonec skutečně došlo k tomu, že mě z družstva vyloučili, přestože naše domluva byla jiná. Podala jsem námitky. O mých námitkách členové hlasovali písemně, jak jsem zjistila, dva členové družstva nehlasovali, protože nevěděli, co s tím dopisem mají udělat. Mám šanci uspět u soudu?

H. M., Praha 5

Číst více

Vrácení kauce

Jako matka samoživitelka jsem chtěla být blíž rodičům, kteří mi pomáhají s výchovou dcery. Pronajala jsem si proto byt mimo Prahu. Byt jsem celý zvelebila, protože byl v hrozném stavu, např. nefunkční rozvod elektřiny, přívod vody k pračce, špinavé a zdevastované stěny. S majitelkou bytu nebyla žádná domluva, proto jsme se po třech měsících dohodly na ukončení nájmu. Majitelka mi řekla, že mi kauci, kterou jsem jí uhradila ve výši 9000 Kč, v žádném případě navrátí, protože prý určitě budu mít nedoplatky na službách. V nájemní smlouvě máme dohodu, že má povinnost kauci vrátit do jednoho měsíce po ukončení nájmu bytu. Má právo mi kauci nevrátit?

P. K., Chomutov

Číst více

Nemáme revizní komisi

Členská schůze bytového družstva odsouhlasila zrušení revizní komise s tím, že každý člen bytového družstva má právo kontroly. Představenstvo bytového družstva nám však odmítá poskytnout informace, o které je žádáme. Jak dále postupovat? Existuje nějaký kontrolní orgán pro všechna bytová družstva?

K. S., Příbram

Číst více

Ke splynutí družstevních podílů nedošlo

Podle nových právních předpisů jsme zařadili do našich Stanov ustanovení o splynutí družstevních podílů. Přečetla jsem si k tomuto tématu vysvětlení v Sondách č.04/2017, to pro nás není problém, ale v našem družstvu se objevují v poslední době netypické případy, s nimiž si rady nevíme.

Číst více

Botník na chodbě domu

Vlastním byt. Máme vytvořeno společenství vlastníků. Sousední byt po staré paní v dědickém řízení nabyla její dcera. Tato paní nám začala všem 5 vlastníkům na společné chodbě diktovat, co smíme mít na chodbě a co ne. Dokonce nám začala vyhrožovat, že na nás zavolá požárníky a dostaneme pokutu. Každý ze sousedů má na chodbě pouze botník. Nevíte prosím, co může být na společné chodbě?

I. B., Praha 1

Číst více

Skončení nájmu na dobu určitou nájemcem

Dobrý den. Podepsala jsem s pronajímatelem nájemní smlouvu na dobu určitou, vždy na jeden rok (od května do května) s tím, že prodloužení není automatické, ale pronajímatel mně toto musí písemně sdělit. Chci tento nájemní vztah ukončit. V nájemní smlouvě mám uvedeno, že můžu dát výpověď a že výpovědní doba je 2 měsíce. Jak mám postupovat? Děkuji.

J. K., Děčín

Číst více

Dluhy přejdou na nabyvatele

Dobrý den, jsme společenství vlastníků. Jeden z vlastníků prodal byt. Při vyúčtování služeb za uplynulý rok, zjistila účetní, že s bytem tohoto vlastníka se pojí nedoplatek a dluh za 4 měsíce, kdy v bytě nikdo nebydlel. Na vysvětlenou v září tento vlastník požádal účetní o vystavení potvrzení o tom, že nic nedluží, přestal ihned hradit zálohy na služby a nový vlastník v bytě bydlel až od ledna. Kdo musí dluh na službách uhradit?

M. V., Praha

Číst více

Jak se dědí družstevní podíl

Manžel je výhradním členem bytového družstva. Bydlíme spolu v družstevním bytě. Manžel je vážně nemocný a já se bojím, že kdyby zemřel, nebudu mít kde bydlet. Dodávám, že děti nemáme a manžel nemá žádné příbuzné. Na co se mám připravit?

M. B., Praha

Číst více

Družstevní podíl nabytý před manželstvím

S manželem žiju 30 let v družstevním bytě. Byla jsem přesvědčená, že jsem spolu s manželem členem družstva, když naším sňatkem v roce 1987 jsme se stali společnými nájemci bytu. Manžel se stal členem družstva v roce 1981. Jak to tedy je, jsme členem družstva nebo ne?

J. B., Náchod

Číst více

Zákon nezná prodej nájemní smlouvy

Dobrý den. Koupila jsem si od známého, majitele domu, nájemní smlouvu za 300 tisíc korun. Jedná se o nájem bytu na dobu neurčitou a s nízkým nájemným. Je to tak, že mě majitel nemůže z bytu vypovědět?

J. H., Pardubice

Číst více

Okno je vadné

Nastěhovala jsem se do bytu a již při předávání bytu jsem pronajímatele upozornila, že okno (otočné okno) nelze otevřít, že vypadává v místě, kde je otočný kloub. Pronajímatel přislíbil, že závadu odstraní, ale nestalo se tak. Znovu jsem závadu písemně oznámila. Pronajímatel mně sdělil, že jej to nezajímá, že je to moje věc, ať si závadu odstraním na vlastní náklady. Nevím, co je správné, jak mám postupovat?

A. F., Teplice

Číst více

Kuchyňská linka už dosloužila

Již 27 let bydlím v nájmu. Byt je od počátku jeho výstavby a uzavření nájemní smlouvy vybaven kuchyňskou linkou. Nejdříve jsem pronajímatele musela upozornit na to, že už bych neměla platit poplatek za užívání linky, že už dávno uplynula doba užitnosti linky a pak jsem žádala o novou kuchyňskou linku. Pronajímatel však nechce kuchyňskou linku pořídit, prý si ji mám pořídit sama a za své. Jak to tedy je?

J. K., Poděbrady

Číst více

Další člen nájemcovy domácnosti

Dobrý den, bydlím v nájmu. Nedávno se ke mně přistěhovala má dcera, kterou opustil partner. Pronajímateli jsem toto písemně oznámil a požádal o úpravu výše záloh za služby. Pronajímatel mně odpověděl, že nesouhlasí s tím, aby dcera se mnou v bytě bydlela, jedině za podmínky, že podepíšu novou nájemní smlouvu s vyšším nájemným. Má na tento postup pronajímatel právo?

I. K., Jeseník

Číst více

Koupil jsem byt s nájemcem

Dobrý den. Bydlím s rodinou 42 let v nájemním bytě. Tento byt si koupil nějaký pán z Prahy, prý jako investici. Mám se připravit na to, že od roku 2018 bude chtít vyšší nájemné a že se také může stát, že bude byt potřebovat pro svého rozvedeného syna. Na co se mám připravit? Už jsem se jednou kvůli výši nájemného soudil a už bych to nechtěl zažít znovu. Děkuji.

J. D., Odolena Voda

Číst více

Společný nájem bytu manželi

Dobrý den, s manželem bydlíme v nájmu již 25 let, máme tedy společný nájem bytu manželi. Dočetla jsem se, že společný nájem bytu manželi upravuje nový občanský zákoník nějak jinak než předchozí občanský zákoník. Co to pro nás znamená?

E. a J. M., Trutnov

Číst více

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dobrý den. Můj manžel po vážné nemoci zůstal na invalidním vozíku. Bydlíme sice ve vlastním bytě, ale zdravotním potřebám manžela byt nevyhovuje. Například bychom potřebovali přestavět koupelnu a WC, vytvořit bezbariérový přístup do místností apod. Jsme již oba v důchodu, takže naše finanční možnosti jsou omezené. Chtěli jsme se proto zeptat, zda bychom mohli získat nějaký příspěvek od státu.

Číst více

Nový pronajímatel

Jsem nájemce v bytě bytového družstva. Toto bytové družstvo prodává byty svým členům do vlastnictví i ten můj bude mít vlastníka z členů družstva. Člen si koupí dva byty. Protože dostávám od státu příspěvek na bydlení mám obavy, abych jej dostávala dál, protože jsem slyšela, že prý budu v podnájmu a proto prý mně příspěvek na bydlení nebude náležet. Je to pravda?

Z. L., Kolín

Číst více

Škodu v bytě hradí vlastník bytu nebo nájemce

Pronajímám byt, který vlastním. Nájemce tohoto bytu má psa, který se bojí chodit ze schodů, proto chodí při zdi. Celá zeď chodby domu je od jeho srsti špinavá. Společenství vlastníků mě žádá, abych chodbu vymaloval. Můžu toto požadovat po nájemci, který je jinak velmi slušný a pořádný člověk? Děkuji.

Číst více

Další osoba v bytě

Dobrý den, bydlím v nájmu. Do bytu se ke mně přistěhovala přítelkyně. Byt je o velikosti 1 + 1. Existují nějaká pravidla na to, kolik osob může v bytě bydlet a musí pronajímatel mé oznámení o další osobě v bytě přijmout bez výhrad? Děkuji.

L. M., Tábor

Číst více

Nájem bytu na dobu šedesáti let

Dobrý den. S manželem jsme uzavřeli nájemní smlouvu s pronajímatelem, kde je uvedeno, že nájem se sjednává na 60 let. Také jsme si dohodli, že nájemné se bude zvyšovat každoročně o inflaci. Jsme samozřejmě rádi, ale je to vůbec možné se takto dohodnout na tak dlouhé době určité a jaká možná rizika to pro nás obnáší? Děkujeme.

E. a K. H., Praha

Číst více

Podnikání v bytě

Bydlím v nájmu, můžu v bytě podnikat? Spíše než o podnikání, se jedná o to, že si přivydělávám opisováním textů.

L. M., Hodonín

Číst více

Podlahová plocha bytu

Je někde definován pojem podlahová plocha bytu? Bydlím v nájmu a mám již třetího pronajímatele. Každý z pronajímatelů vždy přepočítává podlahovou ploch bytu a nikdy to není číslo totožné, vždy je velikost podlahové plochy bytu rozdílná od předchozího výpočtu.

A. J., Pardubice

Číst více