Nájemní smlouvu si nekupujte

Dobrý den, žiji sama s tříletým synem a momentálně řešíme problém s bydlením, končí nám nájemní smlouva. Naskytla se mi možnost koupit nájemní smlouvu od majitele domu s bytovými jednotkami a platit tak dlouhodobě nižší nájem, vlastně na neurčito. Zajímá mě, kdybych nedej bože zemřela, zdali můj syn by měl právo na tento byt a jestli mám toto zanést do smlouvy, že by tam bydlel v tomto případě se svým otcem (otec nebydlí nyní v Praze) Taktéž mě zajímá, na co si v tomto případě dát pozor, abych někomu nedala své úspory a pak byla nešťastná. Vím, že se situace v OZ změnila, ale narážím na netu na informace hlavně z doby, kdy se toto dělalo nelegálně se státními byty. Z výpisu na katastru jsem si zjistila, že dům má opravdu vlastníka fyzickou osobu.

Děkuji. V. U., Neratovice


Než odpovím konkrétně na všechny vaše dotazy, doporučuji, abyste dříve, než nájemní smlouvu podepíšete a než za nájemní smlouvu „zaplatíte“, abyste se poradila např. v poradně Sdružení nájemníků ČR (spolek najdete na internetu), kde smlouvu přečte právník nebo advokát. Takto na dálku vám nemohu zaručit, že pro vás smlouva bude či nebude výhodná. Nevím, zda by pronajímatel přistoupil na to, že v případě vašeho úmrtí, přechází nájem bytu na dobu neurčitou na vašeho syna a jeho otce, zákon zní jinak, jak uvádím dále.


V každém případě i dle současné právní úpravy je to, že „zaplatíte“ za nájemní smlouvu nelegální a nezaručuje vám to, že o nájem bytu nepřijdete. Stačí, když se „vymění“ vlastník - pronajímatel domu a bytu nebo se dostanete do finanční tísně, nebudete po určitou dobu hradit nájemné a pronajímatel vám pak dá v souladu se zákonem výpověď, nebo vám navrhne zvýšení nájemného a další možné situace. Hodně záleží na tom, co je v nájemní smlouvě uvedeno, ale i tak tam rozhodně nebude uvedeno, že jste za nájemní smlouvu zaplatila, takže v případě soudního sporu byste tímto ani nemohla argumentovat.


Pro úplnost ještě doplňuji, jak upravuje přechod nájmu v případě smrti nájemce občanský zákoník ve vámi naznačeném případě. Syn jako člen vaší domácnosti má přednostní právo, aby na něj nájem bytu přešel, a to v době kdy bude nezletilý, ale nejdéle do 20 let, pokud již v té době nebude mít vlastní byt nebo pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak nebo nebude jiná dohoda ve vaší nájemní smlouvě. Co se týká otce vašeho syna, přechod nájmu ze zákona není možný (jiná dohoda možná je, např. po dobu, kdy by byl syn nezletilý), protože není členem vaší domácnosti, tj. nebydlí s vámi v bytě.


Právní předpis:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Koc.