Blechy v bytě a na půdě

Jsem majitelka a pronajímatelka bytového domu. V jednom z bytů nájemci chovají kočku a došlo k „zablešení“ bytu. Nájemci po mě požadují dezinsekci celého domu, a to na mé náklady, s odůvodněním, že blechy nemohou být od jejich kočky, protože kočka ven nechodí a je pouze doma v bytě, ale je možné, že se nakazila na půdě, kde jsme posléze objevili kunu. Samozřejmě se původce blech nedá prokázat. Uvažuji o dezinsekci půdy, aby byl klid v domě. Mohu pak náklady rozúčtovat všem? Děkuji.

T. N., Praha-západ


Nájemce může v bytě chovat zvíře, ale tak, aby nepůsobil chov zvířete pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.


Dále je každý nájemce povinen si v bytě počínat tak, aby v bytě či domě nezpůsobil žádné závady či poškození. Pokud k závadám nebo poškozením dojde je povinen je odstranit na vlastní náklady. V případě, že tak nájemce neučiní, je oprávněn toto učinit pronajímatel na náklady nájemce.


Z uvedeného a z toho, co jste v dotaze uvedla, doporučuji následující řešení. V bytě je povinen provést dezinsekci nájemce na své náklady. V případě, že tak neučiní, provedete na jeho náklady dezinsekci bytu vy.


U vyhubení blech na půdě bych se spíše přikláněla k tomu, že náklady ponesete vy sama, jelikož není jasný zdroj, zda blechy jsou od kočky nebo kuny. Nájemcům v domě nemůžete tyto náklady rozúčtovat, protože jako pronajímatel musíte zajistit v domě „bezvadné“ užívání a bydlení.


Dodávám, že nájemce by si měl kočku zajistit tak, aby se po domě netoulala. Pronajímatel by měl zamezit vniknutí kuny na půdu domu a pokud kuna dále na půdě je, zbavit se jí za pomoci odborné firmy.

koc