Rus domácí a jeho likvidace

Dobrý den,

mám dotaz, jsme SVJ a máme problém s Rusem domácím. Jsou tu dva tábory, jeden tvrdí, že deratizaci v jednotlivcích bytových jednotkách hradí SVJ.


Druhý tábor tvrdí, pokud se nejedná o společné části domu nebo nebytové prostory, hradí si deratizaci vlastník či nájemník postižené bytové jednotky sám. K této variantě se osobně přikláním i já. Řeší tento problém zákon ? Pokud ano, můžete mi, prosím, sdělit, jaký zákon tento problém řeší ? Děkuji za odpověď.

Za SVJ, Praha 4


Dobrý den,

pokud se bude skutečně jednat jen o deratizaci bytové jednotky, tak ano, hradí si deratizaci vlastník jednotky (ten, kdo objednává i hradí). Tento postup však považuji za „vyhození peněz“. Z hlediska praktického, je účinnější, když se provede deratizace celého domu, hlavně stoupacích šachet, které tvoří společné části domu a pak už deratizaci hradí společenství. Je třeba mít na mysli, že každý vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku. Doporučuji vám, abyste se ještě poradili se specializovanou firmou, která se hubením tohoto hmyzu zabývá, aby to, že jeden vlastník provede deratizaci bytu, bylo vůbec vyřešením problému.


Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1175, § 1180

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím


S pozdravem

Koc.