Konec mýtů v bankovnictví

Víte, kolik berou zaměstnanci bank za přepážkou? Víte, že v bankách jsou zaměstnanci se základní mzdou nižší než 15 000,- Kč?
Až tak hluboko klesl, nebo lépe řečeno na takové úrovni zůstal stát bankovní sektor? Zaměstnanci call center a podpůrných útvarů pracují v rozmezí do 20 000,- Kč. V pojišťovnách je situace ještě horší, lidé jsou nuceni pracovat jako OSVČ, přičemž se jedná o největší "švarcsystém" v naší zemi. Zaměstnanci zdravotních pojišťoven spravují stovky miliard, ze kterých je hrazena zdravotní a lékařská péče a to také za tak nízké mzdy. Lidé odcházejí pryč z našeho sektoru. Je čas to zastavit!

Proč odmítáme nabízenou kolektivní smlouvu?

Do druhé poloviny roku 2017 vstupujeme bez kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Vnímáme toto období jako něco takového. Dáváme signál, že je na čase přestat na sobě dříví štípat. Je čas se stát sebevědomými zaměstnanci.
Podpisem stávajících ustanovení kolektivní smlouvy bychom na dlouhá léta ztratili možnost stát se rovnocennými partnery pro zaměstnavatele. Deset let jsme jimi na sektorové úrovni byli. 

Číst více

Odboráři z celé země se sjeli do Prahy na mítink Konec levné práce

Přes tisíc odborářů zaplnilo sportovní halu Sparty

Už potřetí se v pražské libeňské hale Sparty v Kovanecké ulici konal manifestační mítink ČMKOS „Konec levné práce“. Na patnáct stovek odborářů z celého Česka a napříč svazy dorazilo, aby se mohli opět společně setkat, podebatovat, vyměnit si informace, a hlavně během mítinku zrekapitulovat výsledky kampaně „Konec levné práce“, která začala v roce 2015.
Hned zkraje při příchodu od metra Českomoravská byl vidět poutač Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. U improvizovaného stánku jsme našim odborářům rozdávali slušivá modrá trička, která jsme nechali pro mítink vyrobit. Celkem se do triček s motivačním sloganem „S námi jste silnější“ obléklo 28 odborářů. Největší zastoupení měly Moderní odbory ČSOB.

Číst více

Falešní svazoví inspektoři

 V rámci včerejšího setkání Skupiny expertů na BOZP, sdružené při ČMKOS, jsme byli ze strany Státního úřadu inspekce práce informováni o tom, že se mezi jednotlivými subjekty pohybují osoby prokazující se jako „Svazoví inspektoři odborových svazů“, které však svazovými inspektory nejsou. Zastupují společnosti, které se pod falešnou záminkou výkonu kontroly, snaží zmapovat a monitorovat stav a úroveň BOZP u zaměstnavatelů a získané informace využít zejména při nabídce spolupráce a nabídky poskytování služeb BOZP dodavatelským způsobem.

Zdůrazňujeme, že o námi plánovaných kontrolách jste doposud byli vždy informováni předem. V případě, že dojde k pochybnostem o oprávněnosti provedení kontroly, vyžadujte průkaz inspektora i průkaz totožnosti, který mimo průkazu inspektora musí mít k dispozici. Následně můžete kontaktovat mě na tel.: +420 731 456 050, případně sekretariát Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví na tel. +420 234 462 859 a oprávněnost prováděné kontroly si ověřit. V případě, že osoba se za svazového inspektora pouze vydává, doporučujeme kontaktovat místně příslušný Oblastní inspektorát práce a Policii ČR.

Číst více

Manifestační mítink Konec levné práce

Už potřetí proběhne ve čtvrtek 14. září 2017 ve sportovníá hale Aréna Sparta v pražské Libni mítink ČMKOS „Konec levné práce v ČR“.
Cílem tohoto mítinku je připomenout vládě ČR, zaměstnavatelům a také všem našim spoluobčanům, a to zejména prostřednictvím přítomných médií, že čeští zaměstnanci patří i nadále, to je i po 28 letech po ekonomické a politické transformaci, k nejhůře placeným zaměstnancům v rámci EU. Proto před třemi léty ČMKOS zorganizovala první mítink, který měl značný ohlas nejen u současné vlády ČR a u zaměstnavatelů, ale i v celé naší veřejnosti.

Číst více

Seminář na podporu růstu členské základny

Základem je dostatečné mapování pracoviště, vhodně naslouchat a méně mluvit
Na jaře navštívili Dům odborových svazů polští kolegové z evropské odborové centrály (dále C.O.Z. Z), kam kromě Polska, spadají i odbory z Česka, Slovenska a Maďarska. V rámci semináře se s námi přišli podělit o své zkušenosti s růstem členské základny. Vyslechli jsme si celou řadu zajímavých podnětů, ale zároveň si tak trochu říkali, že problematika je natolik široká, že nám na to jeden den nestačí. Kolegové z C.O.Z.Z naše přání vyslyšeli a vypravili se za námi i podruhé a to rovnou na dva dny. Tentokrát se ale seminář konal na půdě ČSOB v jejich radlické centrále na Praze 5.

Číst více

Ihned.cz: Odboráři požadují vyšší mzdy pro bankéře, chtějí zabránit odlivu schopných lidí

Odboráři se chystají vytáhnout do boje za lepší mzdy a pracovní podmínky v bankách a pojišťovnách.
Důvodem je podle nich vysoká fluktuace a odchod schopných lidí mimo bankovní sféru.
To se následně projevuje i v kvalitě poskytovaných služeb.
Pozice bankovního zaměstnance dosud platila za nadprůměrně placenou práci v relativně klidném prostředí. Odboráři finančních zaměstnanců však říkají, že tohle už dnes neplatí a chystají se prosadit nejen lepší mzdy v této sféře, ale také lepší pracovní podmínky.

Číst více

Spor o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Informuji vás o tom, že jsme situaci kolem vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně kvalifikovali jako spor o uzavření smlouvy a vyzvali jsme představenstvo Svazu bank a pojišťoven dopisem k vyjádření ohledně jednání před zprostředkovatelem. Zaměstnavatelé odmítají vést konstruktivní dialog nad návrhy odborů, které by měly dle našeho názoru stabilizovat pohnutou situaci v bankovním sektoru. Více se dočtete v novém čísle Peněžníku, které byste měli obdržet v pátek, nejpozději v pondělí. VEŠKERÉ INFORMACE od vás členů, zaměstnanců nečlenů, managementu, případně novinářů směřujte na osobu předsedy OSPPP Františka Hupky: telefon: 602 217 016, e-mail: hupka.frantisek@cmkos.cz.

Jsme připraveni celý spor medializovat. Pro tyto účely jsme nově zřídili twitterový účet: https://twitter.com/OSPPPodbory

Číst více

Mezinárodní den archivů: Rozhovor s ředitelem všeodborového archivu ČMKOS Jiřím Pokorným

Všeodborový archiv ČMKOS se připojil k aci Mezinárodní den archivů
V pátek 9.června 2017 si mohla široká veřejnost prohlédnout unikární archiválie, pocházející ze Všeodborového archivu ČMKOS. Ve velké zasedací místnosti v Domově odborových svazů na pražském Žižkově, čekaly na návštěvníky historické dokumenty, kdy nejstarší z nich pocházely až z poloviny 19.století, tedy z dob, kdy v českých zemích vznikaly první odborové organizace. 

Číst více