Odboráři z celé země se sjeli do Prahy na mítink Konec levné práce

Přes tisíc odborářů zaplnilo sportovní halu Sparty

Už potřetí se v pražské libeňské hale Sparty v Kovanecké ulici konal manifestační mítink ČMKOS „Konec levné práce“. Na patnáct stovek odborářů z celého Česka a napříč svazy dorazilo, aby se mohli opět společně setkat, podebatovat, vyměnit si informace, a hlavně během mítinku zrekapitulovat výsledky kampaně „Konec levné práce“, která začala v roce 2015.
Hned zkraje při příchodu od metra Českomoravská byl vidět poutač Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. U improvizovaného stánku jsme našim odborářům rozdávali slušivá modrá trička, která jsme nechali pro mítink vyrobit. Celkem se do triček s motivačním sloganem „S námi jste silnější“ obléklo 28 odborářů. Největší zastoupení měly Moderní odbory ČSOB.

Číst více

Falešní svazoví inspektoři

 V rámci včerejšího setkání Skupiny expertů na BOZP, sdružené při ČMKOS, jsme byli ze strany Státního úřadu inspekce práce informováni o tom, že se mezi jednotlivými subjekty pohybují osoby prokazující se jako „Svazoví inspektoři odborových svazů“, které však svazovými inspektory nejsou. Zastupují společnosti, které se pod falešnou záminkou výkonu kontroly, snaží zmapovat a monitorovat stav a úroveň BOZP u zaměstnavatelů a získané informace využít zejména při nabídce spolupráce a nabídky poskytování služeb BOZP dodavatelským způsobem.

Zdůrazňujeme, že o námi plánovaných kontrolách jste doposud byli vždy informováni předem. V případě, že dojde k pochybnostem o oprávněnosti provedení kontroly, vyžadujte průkaz inspektora i průkaz totožnosti, který mimo průkazu inspektora musí mít k dispozici. Následně můžete kontaktovat mě na tel.: +420 731 456 050, případně sekretariát Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví na tel. +420 234 462 859 a oprávněnost prováděné kontroly si ověřit. V případě, že osoba se za svazového inspektora pouze vydává, doporučujeme kontaktovat místně příslušný Oblastní inspektorát práce a Policii ČR.

Číst více

Manifestační mítink Konec levné práce

Už potřetí proběhne ve čtvrtek 14. září 2017 ve sportovníá hale Aréna Sparta v pražské Libni mítink ČMKOS „Konec levné práce v ČR“.
Cílem tohoto mítinku je připomenout vládě ČR, zaměstnavatelům a také všem našim spoluobčanům, a to zejména prostřednictvím přítomných médií, že čeští zaměstnanci patří i nadále, to je i po 28 letech po ekonomické a politické transformaci, k nejhůře placeným zaměstnancům v rámci EU. Proto před třemi léty ČMKOS zorganizovala první mítink, který měl značný ohlas nejen u současné vlády ČR a u zaměstnavatelů, ale i v celé naší veřejnosti.

Číst více

Seminář na podporu růstu členské základny

Základem je dostatečné mapování pracoviště, vhodně naslouchat a méně mluvit
Na jaře navštívili Dům odborových svazů polští kolegové z evropské odborové centrály (dále C.O.Z. Z), kam kromě Polska, spadají i odbory z Česka, Slovenska a Maďarska. V rámci semináře se s námi přišli podělit o své zkušenosti s růstem členské základny. Vyslechli jsme si celou řadu zajímavých podnětů, ale zároveň si tak trochu říkali, že problematika je natolik široká, že nám na to jeden den nestačí. Kolegové z C.O.Z.Z naše přání vyslyšeli a vypravili se za námi i podruhé a to rovnou na dva dny. Tentokrát se ale seminář konal na půdě ČSOB v jejich radlické centrále na Praze 5.

Číst více

Ihned.cz: Odboráři požadují vyšší mzdy pro bankéře, chtějí zabránit odlivu schopných lidí

Odboráři se chystají vytáhnout do boje za lepší mzdy a pracovní podmínky v bankách a pojišťovnách.
Důvodem je podle nich vysoká fluktuace a odchod schopných lidí mimo bankovní sféru.
To se následně projevuje i v kvalitě poskytovaných služeb.
Pozice bankovního zaměstnance dosud platila za nadprůměrně placenou práci v relativně klidném prostředí. Odboráři finančních zaměstnanců však říkají, že tohle už dnes neplatí a chystají se prosadit nejen lepší mzdy v této sféře, ale také lepší pracovní podmínky.

Číst více

Spor o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Informuji vás o tom, že jsme situaci kolem vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně kvalifikovali jako spor o uzavření smlouvy a vyzvali jsme představenstvo Svazu bank a pojišťoven dopisem k vyjádření ohledně jednání před zprostředkovatelem. Zaměstnavatelé odmítají vést konstruktivní dialog nad návrhy odborů, které by měly dle našeho názoru stabilizovat pohnutou situaci v bankovním sektoru. Více se dočtete v novém čísle Peněžníku, které byste měli obdržet v pátek, nejpozději v pondělí. VEŠKERÉ INFORMACE od vás členů, zaměstnanců nečlenů, managementu, případně novinářů směřujte na osobu předsedy OSPPP Františka Hupky: telefon: 602 217 016, e-mail: hupka.frantisek@cmkos.cz.

Jsme připraveni celý spor medializovat. Pro tyto účely jsme nově zřídili twitterový účet: https://twitter.com/OSPPPodbory

Číst více

Mezinárodní den archivů: Rozhovor s ředitelem všeodborového archivu ČMKOS Jiřím Pokorným

Všeodborový archiv ČMKOS se připojil k aci Mezinárodní den archivů
V pátek 9.června 2017 si mohla široká veřejnost prohlédnout unikární archiválie, pocházející ze Všeodborového archivu ČMKOS. Ve velké zasedací místnosti v Domově odborových svazů na pražském Žižkově, čekaly na návštěvníky historické dokumenty, kdy nejstarší z nich pocházely až z poloviny 19.století, tedy z dob, kdy v českých zemích vznikaly první odborové organizace. 

Číst více

Rozhovor s předsedou OSPPP Františkem Hupkou pro časopis Sondy Revue

Odbory v bankovnictví chtějí vystoupit z minulosti
O tom, že zdaleka ne každý, kdo pracuje ve finančním sektoru, má sám finančně takříkajíc na růžích ustálo, jsme v Sondách již informovali. Pro leckoho těžko pochopitelnou nepříliš utěšenou situaci znovu přibližuje předseda Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví František HUPKA.

Číst více

Konference Společnost 4.0: Čeká nás budoucnost plná výzev anebo obav o pracovní místa?

Poslední květnový den proběhla v Domě odborových svazů konference, věnující se zvlášť ožehavému tématu: tzv. Průmyslu 4.0 a s ním související digitalizací společnosti. Jako přednášející vystoupili místopředseda ČMKOS Vít Samek, Jaroslav Šulc z makroekonomického oddělení ČMKOS a jako exkluzivní host Aleš Chmelař, vedoucí oddělení strategií a trendů EU z Úřadu vlády ČR. Moderoval Dušan Martinek, vedoucí oddělení pro RLZ a projektovou činnost ČMKOS.

Číst více