Jiří Vosátka

PROCUREMENT SERVICES CZ, S.R.O.
jiri.vosatka@erstegroup.com

O organizaci
Jsme malá organizace založená v roce 2009. Aktuálně máme 9 členů s tím, že celá společnost má 15 zaměstnanců včetně vedení společnosti. Tz., že 60% zaměstnanců je v odborové organizaci.
Procurement Services CZ, s.r.o. je dceřinou společností České spořitelny, a.s. (40%) a rakouské Erste Group Procurement (60%). Novou Kolektivní smlouvu máme uzavřenou od 1.9. 2016 do 30.6.2018. Tato KS z 99% kopíruje podmínky KS České spořitelny – v rámci finanční skupiny ČS je snaha nastavit stejné podmínky napříč skupinou. V rámci KS máme nastavené: stravenky, odměny za pracovní výročí, životní jubilea, příspěvek na penzijní/životní pojištění, 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, ...

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz

V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Sylva Kynychová

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
sylva_kynychova@kb.cz

Podnikový výbor odborové organizace Komerční banky v současné době sdružuje 33 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. 
V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede PV kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
V současné době je PV 14ti členný. 

Ladislava Spielbergerová

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
lspielbergerova@csob.cz

V Československé obchodní bance (ČSOB) působí celkem 2 základní odborové organizace. Ladislava Spielbergerová je předsedkyní Moderních odborů v ČSOB, což je největší odborová organizace působící u zaměstnavatele. Zároveň je největší základní odborovou organizací působící v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP).