Předseda OSPPP

Předseda Odborového svazu pracovníků peněžníctvi a pojišťovnictví

František Hupka

Funkci předsedy vykonávám od března 2016, kdy jsem byl zvolen do čela Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
Začínal jsem původně u celní správy v Chebu a po půl roku (1991) jsem se přesunul do plzeňské pobočky ČSOB. Vykonával jsem pozici IT operátora a od roku 2001 jsem byl zvolen do funkce předsedy Podnikového výboru v ČSOB, kterou jsem vykonával na plný úvazek. V mezidobí jsem absolvoval bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultě ekonomické v Chebu, obor Podniková ekonomika a management.
Byl jsem členem Dozorčí rady ČSOB a.s., členem Správní rady OZP, Předsedou ZO a PV v ČSOB, členem Evropské podnikové rady zaměstnanců KBC a jejího výkonného výboru.

kontakt: hupka.frantisek@cmkos.cz

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz

V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Ladislava Spielbergerová

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
lspielbergerova@csob.cz

V Československé obchodní bance (ČSOB) působí celkem 2 základní odborové organizace. Ladislava Spielbergerová je předsedkyní Moderních odborů v ČSOB, což je největší odborová organizace působící u zaměstnavatele. Zároveň je největší základní odborovou organizací působící v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP).