Předseda OSPPP

Předseda Odborového svazu pracovníků peněžníctvi a pojišťovnictví

František Hupka

Funkci předsedy vykonávám od března 2016, kdy jsem byl zvolen do čela Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
Začínal jsem původně u celní správy v Chebu a po půl roku (1991) jsem se přesunul do plzeňské pobočky ČSOB. Vykonával jsem pozici IT operátora a od roku 2001 jsem byl zvolen do funkce předsedy Podnikového výboru v ČSOB, kterou jsem vykonával na plný úvazek. V mezidobí jsem absolvoval bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultě ekonomické v Chebu, obor Podniková ekonomika a management.
Byl jsem členem Dozorčí rady ČSOB a.s., členem Správní rady OZP, Předsedou ZO a PV v ČSOB, členem Evropské podnikové rady zaměstnanců KBC a jejího výkonného výboru.

kontakt: hupka.frantisek@cmkos.cz

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Karel Přibil

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
Podnikový výbor odborové organizace Komerční banka v současné době sdružuje 38 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.

Jan Kust

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jan Dubec

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S.

Jan Dubec

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S.