KONEC MOBBINGU A BOSSINGU

Mobbing a bossing představuje pro Česko čím dál tím větší hrozbu!

Takzvaný mobbing a bossing neboli šikana jednak ze strany spolupracovníků a kolegů a stejně tak od nadřízeného je stále závažnější celospolečenský problém. Podle statistik nezávislé, neziskové společnosti Mobbing Free Institut, která se problematikou šikany na pracovišti zabývá je Česká republika s téměř 20% případů za rok společně s Rakouskem a Finskem zemí s nejvyšší mírou pracovní šikany. 

Zkušenosti s mobbingem má celá jedna čtvrtina zaměstnanců. Nejvíce se se šikanou setkávají ženy a to až v 79% případů, zbytek tvoří muži. Nejčastěji bývají zaměstnanci šikanováni svým nadřízeným, je to více než v 60% případů. Paradoxně nejvíce šikanováni jsou pracovníky s vysokoškolským nebo vyšším vzděláním a největší míra šikany byla vysledována ve stární správě, ve zdravotnictví a pak ve školství. Až 43% osob jsou některé z forem mobbingu vystavovány 1x týdně i častěji a více než 54% zaměstnanců je mobbingu vystavováno po dobu delší než 1 rok. 

Přibližně 63% osob se snažilo situaci řešit
tato hodnota se od roku 2011 postupně zvyšuje, původně to bylo pouze 52% osob.

Jak to zaměstnanci řeší nejčastěji?
• Oznámí to nadřízenému nebo vedení
• promluví si s člověkem, který šikanuje

Ti, co to neřeší (37%):
• protože se to dá ještě snést
• ze strachu ze ztráty zaměstnání

S jakými formami mobbingu se v ČR setkáváme nejčastěji?
Nedocenění pracovního výkonu vedoucí ke ztrátě sebevědomí (10,5%)
Zadávání nesmyslných pracovních úkolů, popřípadě nezadávání žádných (8,7%)
Zesměšňování a pomlouvání ostatními (6,8%)
Ukládání povinností neodpovídajících kvalifikaci (6,6%)
Neustálá kritika pracovního výkonu (6,3%)
Urážení nadávkami či ponižujícími výroky (5,4%)

Odborový svaz říká jasně: Konec mobbingu a bossingu!
Dlouhodobé působení šikany může vést k dlouhodobým a trvalým psychickým problémům zaměstnance. Ten má často jedinou možnost útěku před šikanou: odchod ze zaměstnání. Pak pro něj ale bývá často obtížné se s důsledky šikany vyrovnat, hledat si novou práci a znovu si vypěstovat důvěru k lidem. Psychické problémy a ztráta sebevědomí se navíc promítá i do osobního života a člověk pak ztrácí ze svého společenského postavení a prestiže.

Odborový svaz proto ve spolupráci s Mobbing Free Institut usiluje o potírání a definitivní odstranění mobbingu a bossingu z pracovišť. Chceme lepší pracovní podmínky a proto budeme navrhovat a prosazovat patřičné legislativní změny, které by na příslušnou problematiku měly pamatovat. Zaměstnanec se v práci musí cítit komfortně a nesmí pracovat ve strachu. Strach pak vede k podrážděnosti, přecitlivělosti na podněty, ztrátě sebevědomí a zvyšuje se tak riziko chybovosti anebo například možnost hrozby pracovního úrazu, atd. 
Proto prosazujeme pouze takové pracoviště, ve kterém bude panovat vzájemný sociální dialog mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Lidský přístup, kdy zaměstnavatel nebude podporovat a sám vytvářet podhoubí pro šikanu. Sám půjde příkladem a šikanu na svém pracovišti nebude tolerovat a bude ji tvrdě trestat.
OSPPP nabízí v takových případech právní pomoc svým členům. Uvědomujeme si ale, že to není a nemůže být řešení. Chceme lepší pracovní podmínky pro všechny a zasadíme se o kulturní změnu pracovního klimatu, aby práce byla pro zaměstnance potěšením, nikoli doslova utrpením a terorem. 

Zajímá vás jak se šikaně na pracovišti bránit? Podívejte se na několik užitečných rad: 
Dvanáctero bez šikany na pracovišti