Vrácení kauce

Jako matka samoživitelka jsem chtěla být blíž rodičům, kteří mi pomáhají s výchovou dcery. Pronajala jsem si proto byt mimo Prahu. Byt jsem celý zvelebila, protože byl v hrozném stavu, např. nefunkční rozvod elektřiny, přívod vody k pračce, špinavé a zdevastované stěny. S majitelkou bytu nebyla žádná domluva, proto jsme se po třech měsících dohodly na ukončení nájmu. Majitelka mi řekla, že mi kauci, kterou jsem jí uhradila ve výši 9000 Kč, v žádném případě navrátí, protože prý určitě budu mít nedoplatky na službách. V nájemní smlouvě máme dohodu, že má povinnost kauci vrátit do jednoho měsíce po ukončení nájmu bytu. Má právo mi kauci nevrátit?

P. K., Chomutov

Dobrý den,
kauce neboli jistota je upravena v občanském zákoníku.
Občanský zákoník uvádí, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci a zároveň si přitom započte, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
Pronajímatelka má povinnost vrátit vám jistotu, a to za podmínek ujednaných v nájemní smlouvě, zároveň však za podmínek uvedených v občanském zákoníku. To znamená, že má povinnost vrátit kauci do jednoho měsíce od data skončení nájmu bytu. Z kauce si pronajímatel může odečíst případné dlužné nájemné, nedoplatek na službách, případnou škodu způsobenou vámi v bytě. Vše však musí pronajímatel řádně doložit a vyčíslit. Neučiní-li tak, můžete se domáhat navrácení kauce soudní cestou včetně nároku na úrok z kauce (obvyklé úroky požadované za úvěry) a na úrok z prodlení.
Koc.