Škodu v bytě hradí vlastník nebo nájemce

Pronajímám byt, který vlastním. Nájemce tohoto bytu má psa, který se bojí chodit ze schodů, proto chodí při zdi. Celá zeď chodby domu je od jeho srsti špinavá. Společenství vlastníků mě žádá, abych chodbu vymaloval. Můžu toto požadovat po nájemci, který je jinak velmi slušný a pořádný člověk? Děkuji.


Dobrý den.

Nevím, jak máte případnou škodu způsobenou na společných prostorech upravenu vašimi stanovami. Některá společenství mají ve stanovách, že společenství může požadovat odstranění škody rovnou na nájemci. Pokud takovéto ustanovení ve stanovách nemáte, odpovídáte za škodu vy jako vlastník bytu a po nájemci můžete vymáhat náklady, které vám s odstraněním způsobené škody vznikly. Uvádíte, že nájemce je slušný člověk, proto by bylo dobré se s ním rovnou dohodnout, kdo a jak uvede stěny v chodbě domu do pořádku.