Platba nájemného

Může nájemce platit nájemné jinak, než je uvedeno v občanském zákoníku? Jsou nějaké možnosti?

I. B., Semily


Není pochyb o tom, že nájemní smlouva je smlouva úplatná, to znamená, že za nájem bytu musí nájemce pronajímateli platit nájemné, a to pevnou částkou, tu si dohodnete. Nájemné se hradí v penězích, u tzv. domovnických bytů by se mohlo jednat o protislužbu, ale opět ve smlouvě vyjádřenou v penězích.


Dále se má podle občanského zákoníku za to, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Vy si můžete s pronajímatelem dohodnout, že budete platit, třeba jednou za kalendářní čtvrtletí.


Občanský zákoník také řeší termín splatnosti nájemného a záloh za poskytované služby, kdy zákon uvádí, že nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel; o těchto zálohách a nákladech platí shora uvedené obdobně. Pronajímatel a nájemce si mohou sjednat jiný termín platby nájemného a záloh za služby.