Okno je vadné

Nastěhovala jsem se do bytu a již při předávání bytu jsem pronajímatele upozornila, že okno (otočné okno) nelze otevřít, že vypadává v místě, kde je otočný kloub. Pronajímatel přislíbil, že závadu odstraní, ale nestalo se tak. Znovu jsem závadu písemně oznámila. Pronajímatel mně sdělil, že jej to nezajímá, že je to moje věc, ať si závadu odstraním na vlastní náklady. Nevím, co je správné, jak mám postupovat?

A. F., Teplice


Dobrý den. Odpověď na vaši otázku nalezneme v občanském zákoníku a v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.


Podle občanského zákoníku nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Co je běžnou údržbou a drobnou opravou bytu vymezuje právě shora citované nařízení vlády. Podle tohoto právního předpisu se za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.


Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují mimo jiné opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu.


Z uvedeného vyplývá, že skutečně opravu okna musíte provést na vlastní náklady sama.