Nemáme revizní komisi

Členská schůze bytového družstva odsouhlasila zrušení revizní komise s tím, že každý člen bytového družstva má právo kontroly. Představenstvo bytového družstva nám však odmítá poskytnout informace, o které je žádáme. Jak dále postupovat? Existuje nějaký kontrolní orgán pro všechna bytová družstva?

K. S., Příbram


Kontrolní orgán určený jen pro bytová družstva neexistuje.

Kontrolní komise se v družstvu, které má méně než 50 členů (malé bytové družstvo) nezřizuje, neurčují-li stanovy jinak. Není-li kontrolní komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze; každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. U bytového družstva nad 50 členů kontrolní komise být musí. Ani vaše stanovy nemohou být v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, proto do nich nahlédněte.


Máte-li pochybnosti o správném vedení účetnictví bytového družstva, můžete upozornit příslušný finanční úřad a ten může provést kontrolu. V případě, že se domníváte nebo máte podezření, že by ze strany vedení BD mohlo jít o nějakou formu trestní činnosti, obraťte se na policii a podejte trestní oznámení. Mějte však na paměti, že se jedná o velmi citlivou záležitost, nejdříve byste se měli pokusit řešit problémy na členské schůzi.


Právo na informace je jedním ze základních principů spolehlivého fungování každého bytového družstva a je upraveno zákonem č. 90/1990 Sb., o obchodních korporacích. V dotaze není uvedeno, co vám družstvo odmítá poskytnout, proto nemohu uvést odkaz na příslušné ustanovení citovaného zákona.

Koc.