Hluční sousedé

V domě máme sousedy, kteří neberou ohledy na nikoho, a to nejen ve společných prostorách, na balkóně, ale i v bytě. Ozývá se neustálý křik, vulgární nadávky a to kdykoliv v denní, ale i noční dobu. Navíc tito sousedé, dělají na chodbě domu nepořádek. Jak se můžeme bránit? Majitel domu nechce nic řešit.

K. S., Praha 4


Tuto situaci by měl řešit především pronajímatel, protože on má vytvářet podmínky pro bydlení v domě pro všechny nájemce tak, aby nebyli obtěžováni hlukem, prachem, kouřem, nepořádkem apod. Navíc takovéto chování nájemce může být důvodem k výpovědi nájmu bytu.


Je-li pronajímatel nečinný, můžete se bránit sami. Např. se můžete obrátit na přestupkovou komisi obce, kde bydlíte. Věc nemusí být projednávána hned jako přestupek, ale jako stížnost na chování souseda. Dále máte možnost obrátit se na příslušný orgán státní správy odpovědný za ochranu zdraví (jedná se především o dodržování nočního klidu mezi 22. hod. večerní a 6 hodinou ranní, kdy se předpokládá utišení veškerých domácích spotřebičů a klid pro spánek), aby situaci posoudil a předběžně vydal zákaz zásahu do práv souseda, dále máte možnost se obrátit přímo na soud s žalobou, aby se soused určitého jednání zdržel. Další možností postiženého občana je obrátit se i na policii. Jistě však chápete, že všechny tyto možnosti jsou velmi „náročné“ na řešení a citlivé (tito sousedé pak dělají naschvály) a proto doporučuji hned v úvodu odpovědi uvedenou možnost jako jedinou, která má nejvíc šancí na úspěch.

Koc.