Další osoba v bytě

Dobrý den, bydlím v nájmu. Do bytu se ke mně přistěhovala přítelkyně. Byt je o velikosti 1 + 1. Existují nějaká pravidla na to, kolik osob může v bytě bydlet a musí pronajímatel mé oznámení o další osobě v bytě přijmout bez výhrad? Děkuji.

L. M., Tábor


Dobrý den. Podle občanského zákoníku má nájemce právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.


Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Každý případ bude z hlediska posouzení, zda se jedná o pohodlné a hygienicky výhodné podmínky jiný, obzvláště když žádná pravidla či předpis neexistuje, s výjimkou stavebně technických předpisů. Dá se však předpokládat, že byt 1 + 1 uvedená obecná kritéria splňuje.


Pronajímateli zašlete oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti.