Členství příbuzných v představenstvu bytového družstva

Mohou být v představenstvu bytového družstva příbuzní, např. manželé, druh a družka, bratr a sestra?


Problematiku příbuzenství ve statutárním orgánu bytového družstva, zákon o korporacích neupravuje, ale z praxe je známo, že příbuzenství členů statutárního orgánu je pro dobré fungování bytového družstva nevhodné. Proto většina bytových družstev tuto problematiku ve svých stanovách upravuje, například tak, že nemohou být členy představenstva v témže funkčním období manželé apod. Záleží jen na vašem družstvu, jakou úpravu do stanov zvolíte.

Koc.