Botník na chodbě domu

Vlastním byt. Máme vytvořeno společenství vlastníků. Sousední byt po staré paní v dědickém řízení nabyla její dcera. Tato paní nám začala všem 5 vlastníkům na společné chodbě diktovat, co smíme mít na chodbě a co ne. Dokonce nám začala vyhrožovat, že na nás zavolá požárníky a dostaneme pokutu. Každý ze sousedů má na chodbě pouze botník. Nevíte prosím, co může být na společné chodbě?

I. B., Praha 1


Co jsou společné části domu, upravuje mimo jiné nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Chodba je nepochybně společná část domu a zároveň z hlediska požárního se jedná o únikovou cestu.


Doporučuji vám, aby se výbor Společenství vlastníků obrátil např. na Generálním ředitelství Hasičských záchranných sborů ČR a celou záležitost s nimi konzultoval. Obava z pokuty je zbytečná, pokud se budete řídit stanoviskem tohoto orgánu.


V případě, že na odpověď spěcháte, prvotní informaci získáte zde:

http://www.hzscr.cz/clanek/odkazy-pozarni-prevence-otazky-a-odpovedi-dotazy-tykajici-se-problematiky-zajisteni-pozarni-bezpecnosti-bytovych-domu.aspx

Koc.