Už i „ajťáci“ mají odbory

Kdo by kdy řekl, že zaměstnanci v oboru ICT, přezdívaní jako „ajťáci“, mohou mít své odbory. Ale mají je, a velmi aktivní – pod křídly Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Požádali jsme je, aby nám je představili, a přitom jsme respektovali zachování anonymity.

Jsme sektorová odborová organizace, která si dává za cíl sdružovat pracující ze sektoru IT a telekomunikací. V našich řadách máme jak programátory/programátorky, softwarové inženýry/inženýrky, tak i pracující z callcenter.


Doslova průkopníci

Naše odbory vznikly přibližně před dvěma lety. Naším specifikem je to, že organizujeme sektor, který vzniká relativně nově a nemá v České republice skoro žádnou odborovou tradici. Nemůžeme tedy navázat na žádný předchozí vývoj či snahy sektor organizovat, takže inspiraci týkající se našeho sektoru hledáme v zahraničí. I skrze české odborové hnutí můžeme růst a jsme velmi rádi, že nás OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví přijal a přebral za nás nemalou tíhu nezbytné administrativy.

Náš sektor není příliš nakloněný odborům jako takovým, proto jsme začínali v úzkém kruhu členstva, které se znalo již z dřívějška. Do odborů jsme tak zvali jen ty, o nichž jsme věděli, že nepředstavují bezpečnostní riziko. Postupně jsme ale vyčerpávali svoje možnosti. V říjnu 2022 se tedy na strategickém plánování po dlouhé diskusi členstvo rozhodlo, že začneme působit veřejně. Náš výbor je i nadále skrytý veřejnosti, ale naše sociální sítě jsme oficiálně překřtili na odborové a sami jsme si vytvořili web. Od té doby do dnešního dne (17. 7. 2023) narostla naše členská základna o 137 %.


Schůzky v angličtině

Výzvou je také to, že náš sektor je plný pracujících pocházejících z různých zemí. Tito lidé jsou jednodušeji vykořisťovatelní kvůli prosté neznalosti českého prostředí a právního kontextu. A přiznejme si, že česká státní správa ani zaměstnavatelé v tomto nebývají příliš nápomocní. Je skvělé, že se vždy můžeme obrátit na našeho odborového právníka o radu. V našem členstvu jsou lidé z různých zemí, takže naše setkání jsou primárně v anglickém jazyce a s tlumočením do češtiny.

V ICT sektoru dominují muži. Podle Eurostatu pracuje v odvětví IT v ČR pouze 10 % žen, a to ještě často na nízko kvalifikovaných a méně prestižních pozicích. Narážíme na tzv. skleněný strop, ve vedoucích pozicích se nachází žen ještě méně. Gender pay gap v ČR je jeden z nejhorších v EU. Mnoho našich členek se pravidelně setkává se sexistickým jednáním,

proto v našich řadách začal vznikat Ženský panel, který je v tuto chvíli z kapacitních důvodů uložen ke spánku. Netrpělivě očekáváme dobu, kdy ho budeme moci oživit. V mezičase některé z nás tuto agendu řeší na svých pracovištích po vlastní ose.


Zájem o odbory roste

Pro ICT sektor je také typická poměrně vysoká fluktuace. Mnoho pracujících je více než k zaměstnavateli loajální k vlastní kariéře a rozvoji sama sebe. Pokud tedy jejich pracovní pozice nedává smysl ekonomicky ani ve smyslu získávání nových znalostí, nemají problém od zaměstnavatele odejít hledat štěstí jinam. Proto dává obrovský smysl sektorová odborová organizace. Člen či členka si tak mohou takříkajíc vzít odbory s sebou na jakékoliv pracoviště, kam nastoupí. Na základní odborové organizace na pracovištích však také dbáme. Některá pracoviště se na nás již obrátila s žádostí o pomoc při organizování.

Málokterý sektor se v posledních letech tolik rozvinul jako sektor IT a komunikací. Sektor je atraktivní pro mladé generace. Nově nastupující mladá generace vnímá svět jinak a má jiné priority. Agendu pracovních podmínek často spojuje v duchu intersekcionality a inkluzivity s dalšími tématy, ať už jsou to shora zmíněná ženská práva, nebo třeba klimatická krize. Tato témata začleňujeme i do naší práce a jsme tak schopni přilákat širší skupinu osob, pro kterou je odborové hnutí zajímavé.

V současné chvíli pracujeme na kampani Transparentnost odměňování, jejímž cílem je dosáhnout mimo jiné toho, aby se v pracovních inzerátech uvádělo platové rozmezí. Podpořit kampaň můžete svým podpisem v odkazu na našich webových stránkách ZDE.

Článek vyšel v měsíčníku Revue Sondy 07-08/2023