7. října je Světový den důstojné práce. Co připomíná?

Světový den už 15 let připomíná požadavky na sociální spravedlnost a důstojnou práci pro všechny. Každý rok 7. října se odbory po celém světě mobilizují, aby požadovaly sociální spravedlnost a důstojnou práci pro všechny. Činí tak od roku 2008, kdy se dopady celosvětové hospodářské krize plně projevily i na trhu práce.

Když obory požadují důstojnou práci, jaká je ta nedůstojná? Ta bývá definována jako práce se sníženou ochranou práce a nižšími mzdami.

Světový den důstojné práce rovněž zdůrazňuje, jak dosáhnout spravedlivých a uspokojivých pracovních podmínek pro zaměstnance, přiměřené mzdy a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Důstojná práce není luxusem, ale základním lidským právem a my hrajeme klíčovou úlohu v pokračujícím úsilí o vytvoření světa, v němž mohou všichni pracovníci těžit z bezpečného, jistého a spravedlivého zaměstnání.

Tento požadavek jse stále aktuální a v současném ekonomické situaci a jejím dopadu na zaměstnance a jejich rodiny jeho význam roste,