Prohlášení účastníků demonstrace

Prohlášení účastníků demonstrace Za lepší budoucnost ČR, konané v Praze dne 27. 11. 2023.


My, účastníci demonstrace, stejně jako všichni, kdo se zapojili do Dne protestů či jej podpořili, nesouhlasíme s kroky vlády České republiky, které negativně dopadají

na zaměstnance a jejich rodiny, ale také na firmy, zemědělce a osoby samostatně výdělečně činné.


Vyzýváme vládu:

▪ Přestaňte ignorovat názory sociálních partnerů tím, že na jednání přicházíte s cílem o svých návrzích nediskutovat a nemáte v úmyslu ani na základě relevantních argumentů ze svých záměrů ustoupit. 

▪ Rozhodujte ve prospěch občanů této země. 

Chceme žít v zemi, 

▪ které se bude hospodářsky dařit, 

▪ ve které nebude inflace posílat stále více lidí do chudoby a pro sociální dávky,

▪ ve které bude kvalitní a dostupné vzdělávání pro naše děti,

▪ kde zůstane každému zachovaná dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče,

▪ ve které se změny v oblasti daní, důchodového a sociálního systému či veřejných služeb budou realizovat na základě důkladných analýz a prostřednictvím řádného sociálního dialogu,

▪ ve které zaměstnanci pracující v náročných profesích mají šanci odejít do důchodu dříve a ostatní nebudou neustále vystavováni zvyšování věku odchodu do důchodu,

▪ ve které nebude nezadržitelný růst cen energií a emisních povolenek posílat český průmysl a české zemědělství do propadliště dějin, a mnoha rodinám způsobovat neřešitelnou situaci,

▪ ve které platí, že každá dobrá práce si zaslouží odpovídající a důstojnou mzdu.

Chceme vládu, která povede tuto zemi směrem k prosperitě a lepší budoucnosti.


V Praze dne 27. listopadu 2023