Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva.


ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.


ČMKOS dlouhodobě požaduje, aby vláda přijala prorůstová opatření, která by urychleně nastartovala ekonomický růst a vyvedla zemi z prostředí vysoké inflace, poklesu reálných mezd a platů a obnovila přibližování České republiky k vyspělým zemím Evropské unie.


V oblasti zlepšování pracovních a sociálních podmínek ČMKOS požaduje:


  • přiblížení minimální mzdy úrovni 50 % průměrné mzdy,
  • přijetí úpravy dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce,
  • zabránění nevhodným zásahům do zákoníku práce zahrnujícím mj. zavedení výpovědi bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele.
Věnujme se skutečným potřebám českých domácností a tomu, co naše občany v každodenním životě trápí!