Podpořte své kandidáty do Správní i Dozorčí rady OZP!

Za odbory kandidují

Do správní rady: Alena Chlapíková, Aleš Veverka, Lada Spielbergová, Petra Hájková, Jan Drahokoupil.

Do dozorčí rady: Jan Dubec, Sylva Kynychová, Eva Zítková.

Dny a čas konání voleb

18. ledna 2023 od 9:00 do 16:00

19. ledna 2023 od 9:00 do 15:00

20. ledna 2023 od 9:00 do 14:00

Místa konání voleb

OZP - ředitelství, Roškotova 1225/1, Praha 4

OZP - pobočka Brno, Benešova 6B

OZP - pobočka České Budějovice, Rudolfovská 1817/2

OZP - pobočka Hradec Králové, Herbenova 40

OZP - pobočka Jihlava, Dr. Jiřího Procházky 5281/20

OZP - pobočka Karlovy Vary, Západní 1134/5

OZP - pobočka Liberec, Jablonecká 294/16

OZP - pobočka Olomouc, Wellnerova 1322/3B

OZP - pobočka Ostrava, Českobratrská 230/26

OZP - pobočka Pardubice, Hronovická 2761

OZP - pobočka Plzeň, Purkyňova 17

OZP - pobočka Ústí nad Labem, Klíšská 1346/14

OZP - pobočka Zlín, Zarámí 92

Generali Česká pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720, Praha 4

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1912/62, Praha 4

Komerční banka, a.s., nám. Junkových 2772/1, Praha 13

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5

Způsob hlasování
Volby se konají prezenčně. Každý plátce pojistného je oprávněn hlasovat pouze jednou. Osoba náležící do obou skupin plátců pojistného si zvolí, ve které skupině plátců pojistného bude hlasovat.
Plátce pojistného označí na hlasovací listině (hlasovacím lístku) nejvýše tolik kandidátů, kolik je volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ se mezi označené kandidáty poměrně rozdělí rozsah odvedeného pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnanců a OBZP se každému označenému kandidátovi přičte jeden hlas.

Pozor na neplatné lístky!
Vyplněný hlasovací lístek odevzdá volič v uzavřené obálce označené názvem orgánu OZP. Hlasovací lístky a obálky bude vydávat OZP ve volebních místnostech každému plátci pojistného, který se dostaví k volbě člena příslušného orgánu. Hlasovací lístek je neplatný, pokud plátce pojistného označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. Dále je hlasovací lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Odevzdá-li plátce pojistného více hlasovacích lístků, jsou tyto další hlasovací lístky neplatné.