Odbory v KB hlásí úspěch v kolektivním vyjednávání

V rámci kolektivního vyjednávání pro rok 2023 se odborům v Komerční bance podařilo prosadit psychiatrickou diagnózu F43 na seznam onemocnění, podle kterého zaměstnavatel po dobu až 12 měsíců hradí zaměstnanci náhradu ušlé  mzdy a to až do výše 40.000 Kč.


Nervová soustava ovládá veškeré funkce lidského těla. Odborná veřejnost se shoduje, že stabilita nervového systému příčinně souvisí se somatickým průběhem většiny nemocí.


Zaměstnavatel dokázal, že aktivně pečuje o zdraví zaměstnanců v souvislosti s psychiatrickou diagnózou.

Je jeho snahou, aby zaměstnanci své problémy řešili a úspěšně vyřešili. 


Předpokládáme, že to povede k destigmatizaci rizik, snížení fluktuace, snížení doby léčení při léčbě onemocnění a celkově pozvedne dlouhodobou spokojenost na pracovišti.


Jedná se o zásadní průlom.