Magazín Sondy

Časopis Sondy Revue s podtitulem Pro sebevědomé zaměstnance, firemní kulturu a pracovní právo je měsíčním magazínem, který vydává Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pravidelně svým čtenářům přináší odpovědi v pracovněprávních oblastech, řeší otázky z občanského práva a mnoho dalšího.

Tištěná verze magazínu vychází od ledna 2008 (jako nástupce týdeníku Sondy). Vychází v nákladu 15 000 výtisků s měsíční periodicitou (12 výtisků za rok) vždy ve čtvrtek. Čtenáři jej mohou v rámci předplatného získat za 45 korun, ve volném prodeji je za 49 korun. Cílovou skupinou časopisu jsou odborové organizace, zaměstnavatelé, zaměstnanci a občané. Zaměřením času je především poradenský a informační servis, firemní kultura, pracovněprávní poradna, právní poradna, bydlení, ekonomické poradenství, trh a zaměstnání.
Šéfredaktorkou magazínu Sondy Revue je Jana Kašparová.
Více informací o časopisu a možnostech předplatného najdete na www.e-sondy.cz.