Sdružení nájemníků ČR – SON

Občanské sdružení, pracující na principu lidské solidarity a neziskovosti. OS peněžnictví a pojišťovnictví má se Sdružením nájemníků uzavřenou smlouvu. V praxi to znamená bezplatné poskytování služeb v oblasti bytové problematiky.

Číst více

Svaz bank a pojišťoven

Svaz bank a pojišťoven funguje od roku 1992 jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti.

Číst více

Magazín Sondy

Časopis Sondy Revue s podtitulem Pro sebevědomé zaměstnance, firemní kulturu a pracovní právo je měsíčním magazínem, který vydává Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pravidelně svým čtenářům přináší odpovědi v pracovněprávních oblastech, řeší otázky z občanského práva a mnoho dalšího.

Číst více

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v Česku a své pobočky a expozitury má nejen v Praze, ale tak v Brně, Ostravě, Opavě, Českých Budějovicích, Táboře, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, Liberci, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech, Žďáru nad Sázavou, Pardubicích, Benešově, Mostě a Trutnově.

Číst více

Odbory plus

Odbory Plus je benefitní program ČMKOS určený pro členy jednotlivých odborových organizací odborových svazů. Jeho cílem je pomoci členům svazu a nabídnout jim celou řadu výhod od různého zboží a služeb běžně spotřeby za velice výhodných podmínek a tím zároveň pomoci stabilizovat členskou základnu.

Číst více