Zásady pro individuální členství v OSPPP

Kdo se může stát individuálním členem OS

Stanovy OS umožňují zaměstnanci organizační jednotky subjektu odborového svazu v němž není zřízena základní odborová organizace, která by byla členem odborového svazu, přihlásit se přímo do odborové organizace ustavené pro tyto pracovníky výborem odborového svazu při sekretariátu OS v souladu se schválenými zásadami pro tzv. individuální členství.

Individuálním členem odborového svazu může dále být každý občan ČR i cizinec, jestliže je v pracovním nebo smluvním poměru v bankách a pojišťovnách, jejich dceřiných společnostech a dalších organizacích, které nejsou subjekty OS. 

CELÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ JE K DISPOZICI ZDE
(přihlášku najdete na straně 4)

Vznik individuálního členství

Individuální členství vzniká na základě přihlášky o individuálním členství zaslané, nebo doručené na sekretariát OS.

Práva a povinnosti individuálního člena OS

1, Práva člena se v individuálním členství realizují přiměřeně způsobem odpovídajícím podmínkám individuálního členství. Pokud člen požádá o zachování anonymity členství bude anonymita zachována.

2, Individuální člen má právo na informace z činnosti OS a další periodicky vydávané „Informace OS“.

3, Individuální člen hradí členské příspěvky ve výši 1% z čistého příjmu, minimálně 180Kč, max. 250,-Kč formou bankovního převodu na bankovní účet odborového svazu.

Sekretariát OS

1 eviduje individuální členy, vydává jim členské průkazy, inkasuje členské příspěvky na základě uzavřených smluv
2, zprostředkovává individuálnímu členovi plnění jeho práv a povinností
3, zajišťuje kontakt s individuálními členy a dbá na jejich pravidelnou informovanost
4, zaručuje ochranu práv členů
5, poskytuje bezplatnou právní pomoc a zastupování člena před soudem v pracovněprávních sporech
6, vede kolektivní vyjednávání o vyšší kolektivní smlouvě
7, poskytuje finanční pomoc v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti a v případě nezaměstnanosti
8, je připraven řešit problémy členů v oblasti důchodového připojištění
9, poskytuje bezplatnou právní pomoc i v bytovém poradenství
10, řeší úkoly v oblasti bezpečné práce a pracovních podmínek
11, zabezpečuje i zájmovou činnost pro své členy, sportovní akce, rekreace