Zahraniční zkušenosti: Ano nebo ne?

V Evropě je třeba jednat aktivně a mít kvalitní a zkušené zastoupení.
Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví sdružuje subjekty (s výjínkou zdravotních pojišťoven), které jsou napojeny na zahraniční vlastníky. Velké banky mají své zástupce v evropských podnikových radách zaměstnanců, zahraniční zaměstnanci jsou součástí managementu a některé subjekty mají své generální ředitele také ze zahraničí. Naše zkušenosti jsou však takové, že se v zemích mateřských společností chovají management jinak než u nás.

V prohlášeních pro zaměstnance apelují na společnou skupinu, na „jednu rodinu“. Odpovědi na otázky odborářů jsou ale opačné. Je to váš interní problém, řešte si ho lokálně. V březnu jsme se zúčastnil jednání skupiny bankovního sektoru v Bruselu. Bylo to poprvé, nikdo mě tam oficiálně nepředstatil a ani mě se nikdo oficiálně nepředstavil. Zvláštní jednání. Další příklad - Slovenská bankovní asociace oznámila partnerskému odborovému svazu na konci roku 2016, že ukončuje jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně a že tedy smlouva nebude. Zástupkyně OS na jednání v Bruselu přečetla stanovisko generálního ředitele Slovenské spořitelny, ve kterém kromě jiného uvedl, že o tomto postupu je informován nejvyšší šéf Erste bank a že tento postup schvaluje.
Rakušan nepodporuje sociální dialog na sektorové úrovni? Vědí o tom rakouské odbory? Kdo je Erste? Zaměstnavatel našich 10 000 zaměstnanců. Pokud má takový přístup k dialogu na Slovensku, bude ho mít i u nás? Nakazí celou Evropu? Dotkne se to Société Générale, KBC, UCB? To byly otázky, které jsem tam na jednání položil já. Vysvětlil jsem kolegům, že se jedná o velmi nebezpečný precedent pro celou Evropu. Někteří pochopili a pro některé je problematika Slovenska vzdálená asi tak jako dopady mrazů na úrodu vinařů. Teprve až nebude víno, vzpomeneme si na mráz. Z jednání vzešel dopis na evropskou organizaci zaměstnavatelů. První krok a musíme sledovat, jaké budou další.

Sledovat nebo být aktivní?
Přeskočím na jednání aliance odborářů ze Société Générale, které proběhlo v dubnu v Praze pod hlavičkou UNI (mezinárodní odborová organizace). Zúčastnili se ho zástupci z osmi zemí, včetně našich odborářů z Komerční banky. Na tomto zasedání se řešila problematika, která tíží zaměstnance v jednotlivých zemích. Každý měl možnost ve svém rodném jazyce mluvit o chování managementu v jednotlivých zemích, o svých obavách a tak dále. Řešila se tam problematika digitalizace, převody pracovních činností do Indie nebo prolematika práce z domova, kterou nemají uchopenou nikde. Když pozorně posloucháte, tak máte dojem, že Ital se Španělkou mluví o situaci v naší firmě. 

Návštěva odborářů z COZZ 
Přijeli kolegové z Polska a připravili pro nás seminář pro nábor členů, tak aby náš svaz rostl. Proč to dělají? Ať se starají sami o sebe a nejdou radit nám, myslel si možná někdo z nás. Opravdu je tento postoj namístě, nebo se máme co učit? Checeme se učit? Chceme se rozšiřovat, nebo nám současný stav stačí? 

Předsedkyně Moderních odborů v Kodani
Lada Spielbergerová (předsedkyně MO v ČSOB) byla v rámci jednání výkonného výboru Evropské podnikové rady KBC v Dánsku a přivezla si řadu poznatků, které využijeme při dialogu nejen na sektorové úrovni. Úroveň dialogu s odbory ve finančnictví je v Dánsku úplně někde jinde. Rámcová smlouva pro finanční sektor jim garantuje nejen 6 týdnů dovolené a 5 dní volna, ale například i právo rodiče dítěte do 12 let na úpravu pracovní doby, 30 týdnů plně placené mateřské, 5 dní s plnou mzdou při každé nemoci dítěte, a to nemluvíme o penzijním systému. U nás je snahou zaměstnavatelů mít pouze jakousi gentlemanskou obecnou nic negarantující dohodu. Proč? 

My jsme Evropa anebo my jsme díky Evropě?
Obejdeme se bez Evropy, obejde se Evropa bez nás? Můj názor je takový, že určitě ano. Je to ale to, co skutečně chceme? Můžeme si dovolit zůstat v izolaci? Tady říkám důrazně ne. Neznamená to však účastnit se evropských jednání pasivně, ale musíme se stát aktivními členy nebo lídry těchto mezinárodních jednání a organizací, protože pokud chceme něco změnit, je třeba aktivně pracovat. Pokud chceme aktivně pracovat, musíme mít zkušené a kvalitní zástupce. 

František Hupka, předseda OSPPP

...a pro ty z vás, kdo vládnete anglickému jazyku, máme ukázku dánského sociálního systému v praxi. Zajímá vás jaké tam mají příspěvky v nezaměstnanosti, proč je dánský sociální systém nejlepší na světě a jaké výhody mají zaměstnanci ve finančnictví díky vyjednané kolektivní smlouvě?
Více informací zde:  Dánský sociální systém

Pedseda-UNI-Finance-Europa-Angelo-di-Cristo-mluv-na-mikrofon
P1020378
P1020335
P1020303
P1020293
P1020252
Malebn-pstav-v-dnske-Kodani
Jednn-aliance-odbor-ze-Societe-Generale
Dnsk-apel-na-modernizaci-odborovch-svaz
Dnsk-konference-o-odborovch-svazech