Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz


V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Předsedou Celopodnikového výboru odborů České spořitelny, a.s., (CPVO) je od června 2014 Aleš Veverka (do ČS nastoupil již v roce 1993 a celý svůj profesní čas působil v oblasti firemního bankovnictví).
CPVO koordinuje činnost a záměry základních organizací, kolektivně vyjednává a je organizačním stupněm v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.
Členská základna odborů v ČS čítá v současnosti bezmála tři tisíce členů, což je cca 1/3 všech zaměstnanců banky, a v rámci OSPPP má tak největší zastoupení.
Kolektivní smlouva uzavřená v červnu 2014 s vedením banky je platná až do poloviny roku 2018 a dává tak značnou jistotu všem zaměstnancům banky.

Kontakt: aveverka@csas.cz

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz

V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Sylva Kynychová

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
sylva_kynychova@kb.cz

Podnikový výbor odborové organizace Komerční banky v současné době sdružuje 33 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. 
V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede PV kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
V současné době je PV 14ti členný. 

Ladislava Spielbergerová

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
lspielbergerova@csob.cz

V Československé obchodní bance (ČSOB) působí celkem 2 základní odborové organizace. Ladislava Spielbergerová je předsedkyní Moderních odborů v ČSOB, což je největší odborová organizace působící u zaměstnavatele. Zároveň je největší základní odborovou organizací působící v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP).