Sylva Kynychová

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
sylva_kynychova@kb.cz

Podnikový výbor odborové organizace Komerční banky v současné době sdružuje 33 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. 
V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede PV kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
V současné době je PV 14ti členný. 
Konference PV OO KB schválila v prosinci 2016 novou kolektivní smlouvu, platnou pro následující čtyři roky.

Ing. Sylva Kynychová

KB,a.s. nastoupila v roce 1990, 14 let pracovala v pobočkové síti a do teď na centrále KB,a.s.
Je absolventkou Bankovního institutu VŠ obor Bankovní management. 

- Předsedkyní Podnikového výboru KB,a.s. od 1.4.2018
- Předsedkyní Základní odborové organizace CKB od 1.4.2018
- Zástupkyní KB v evropské podnikové radě Société Générale
- členkou předsednictva i výboru odborového svazu 

Kontakt: sylva_kynychova@kb.cz

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz

V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Sylva Kynychová

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
sylva_kynychova@kb.cz

Podnikový výbor odborové organizace Komerční banky v současné době sdružuje 33 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. 
V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede PV kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
V současné době je PV 14ti členný. 

Ladislava Spielbergerová

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
lspielbergerova@csob.cz

V Československé obchodní bance (ČSOB) působí celkem 2 základní odborové organizace. Ladislava Spielbergerová je předsedkyní Moderních odborů v ČSOB, což je největší odborová organizace působící u zaměstnavatele. Zároveň je největší základní odborovou organizací působící v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP).