Jiří Kaizr

COM PLUS CZ
odborycp@outlook.cz

O organizaci
Společnost COM PLUS CZ a.s., se sídlem v Praze, má v současnosti své provozovny v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci, Brně, Ostravě, Sadské a v Plzni. V Ústí nad Labem pak působí jak dceřiná společnost COM PLUS s.r.o., tak i COM PLUS CZ a.s. Působí po celém území České republiky, pokrývá tak veškeré potřeby zákazníků z celého regionu.

Společnost COM PLUS působí na trhu telekomunikačních a informačních technologií a systémů od roku 1993. Hlavním zaměřením společnosti je výstavba telekomunikačních sítí včetně sítí mobilních operátorů, datové produkty, aplikační SW a integrovaná telekomunikační řešení.

Společnost se od svého vzniku zaměřila na komplexní řešení v oblasti telekomunikací. Její činnost se dynamicky rozvíjela a první úspěšně realizované zakázky vytvořily základ obchodního úspěchu společnosti. S rostoucími požadavky trhu a zvyšujícím se zájmem zákazníků přišla potřeba rozšíření aktivit do všech regionů České republiky a tak byly postupně založeny sesterské společnosti a pracoviště v různých částech republiky.

V roce 2002 vznikla společnost COM PLUS CZ a.s. Úkolem této společnosti je tvorba strategie skupiny COM PLUS, převzetí obchodních a marketingových aktivit v oblasti významných projektů v rámci České republiky, koordinování realizace těchto projektů a integrace logistických a správních činností společnosti. V posledních letech dochází k integraci dceřiných společností do COM PLUS CZ a.s. V současné době společnost COM PLUS působí na celém území České republiky, přičemž hlavní snahou zůstává zajištění vysoce kvalitních služeb ve všech místech realizace zakázek.

S kolegy se již 3 roky snažíme prosadit kolektivní smlouvu. Z počátku zaměstnavatel se snažil vše negovat. V tomto roce se držíme na úrovni dialogu a postupného přesvědčování snad k jistým výsledkům.

Aleš Veverka

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
aveverka@csas.cz

V České spořitelně, a.s., (ČS) působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořily Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele.

Sylva Kynychová

KOMERČNÍ BANKA, A.S.
sylva_kynychova@kb.cz

Podnikový výbor odborové organizace Komerční banky v současné době sdružuje 33 základních organizací v rámci Komerční banky, a.s. 
V souladu s Dohodou o součinnosti, vztazích a delegaci pravomocí, které uzavřely všechny ZO s PV, vede PV kolektivní kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.
V současné době je PV 14ti členný. 

Ladislava Spielbergerová

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
lspielbergerova@csob.cz

V Československé obchodní bance (ČSOB) působí celkem 2 základní odborové organizace. Ladislava Spielbergerová je předsedkyní Moderních odborů v ČSOB, což je největší odborová organizace působící u zaměstnavatele. Zároveň je největší základní odborovou organizací působící v Odborovém svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP).