Subjekty bez zastoupení ve VOS

G4F

G4S Securitas

Erste Group G Services, s.r.o.

W+W

Bankovní ochranná služba