Modrá pyramida stavební spořitelna

Kdo za vás vyjednává
Mgr. Jiří Čížek, nar. 5. 6. 1966, předseda ZO OSPPP Modrá pyramida 

Pracuje v Modré pyramidě v oddělení metodiky od konce roku 1999 a je členem odborové organizace MP od jejího vzniku v roce 2007.
Dalšími členy vyjednávacího týmu jsou při jednáních o kolektivní smlouvě Hana Jiráňová a Ondřej Vosecký, členové výboru ZO.

Představení organizace
naše základní organizace vznikla ve stavební spořitelně Modrá pyramida v roce 2007, máme tedy 10 let výročí. Byla založena v okamžicích, kdy zaměstnanci cítili určité nejistoty vzhledem k naznačovaným změnám vlastnické struktury, které na společnost čekaly. Tehdy se ukázala potřeba zakotvit svá práva a postoje i institucionálně a zpevnit tak svou pozici při formulování svých požadavků a obhajobě svých práv a zájmů.
V současné době máme 41 členů a zastupujeme zájmy 330 zaměstnanců. S vedením společnosti udržujeme korektní vztahy, atmosféru hodnotíme jako dobrou. Zázemí a prostředí je ze strany vedení společnosti uzpůsobováno příznivě vůči zaměstnancům, nicméně zákonitě se naše pohledy stále liší v otázkách odměňování, kde cítíme, že vývoj mezd dosti klopýtá za vývojem růstu mezd v ČR a plně neodráží výši zisku a kvalitu zaměstnanců. Za úspěch ZO lze ale pokládat, že vztah k zaměstnancům je zde na úrovni, kterou můžeme poctivě označit za kultivovanou.

Kontakt: jiri.cizek@mpss.cz, 732 440 004