Česká spořitelna, a.s.

Kdo za vás vyjednává
Aleš Veverka, předseda Celopodnikového výboru odborů České spořitelny, a.s. (CPVO)

• ve funkci od června 2014
• do České spořitelny, a.s. (ČS) nastoupil již v roce 1993
• celou svou profesní kariéru působil v oblasti firemního bankovnictví
• v ČS působí celkem 47 základních odborových organizací a ty v souladu se stanovami Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) vytvořili Celopodnikový výbor odborů a ten je příslušným orgánem k jednání se statutárním orgánem zaměstnavatele
• CPVO koordinuje činnost a záměry základních organizací, kolektivně vyjednává a je organizačním stupněm v OSPPP
• členská základna odborů v ČS čítá v současnosti bezmála 3 tis. členů, což je cca 1/3 všech zaměstnanců banky a v rámci OSPPP má největší členské zastoupení
• Kolektivní smlouva uzavřená v červnu 2014 s vedením banky je platná až do poloviny roku 2018 a dává tak značnou jistotu všem zaměstnancům banky
• samotná činnost odborů v ČS se nezaměřuje pouze na Kolektivní vyjednávání. Sociální dialog se stranou zaměstnavatele je třeba vést po celou dobu

Kontakt: aveverka@csas.cz, 724 152 654