Centrála Komerční banky

Kdo za vás vyjednává
Sylva Kynychová, předsedkyně podnikového výboru odborové organizace Komerční banky

Kontakt: sylva_kynychova@kb.cz, 602 283 544