Com Plus Cz

Kdo za vás vyjednává
Jiří Kaizr, předseda základní organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Complus.cz

Kontakt: odborycp@outlook.cz, 606 609 256

Otec tří dětí, po převodu z FSCS, a.s., outsorsingu IT do Com Plus CZ, jsem se svými kolegy založil základní odborovou organizaci v soukromé firmě.
Po „dobrovolném“ převodu do outsorsingu , kde nám byly slibovány stejné podmínky, jako u předešlého zaměstnavatele, se po dvou měsících, ochranné
době, nám bylo řečeno, že firma nevydělá a abychom si dobrovolně snížili plat o
25% nebo odešli pro nadbytečnost.
Po založení základní organizace jsme se nemohli registrovat pod odborový svaz, jelikož OS nebyl usnášeníschopný. Mnoho kolegů muselo přijmout výpověď.

O organizaci
Společnost COM PLUS CZ a.s., se sídlem v Praze, má v současnosti své provozovny v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci, Brně, Ostravě, Sadské a v Plzni. V Ústí nad Labem pak působí jak dceřiná společnost COM PLUS s.r.o., tak i COM PLUS CZ a.s. Působí po celém území České republiky, pokrývá tak veškeré potřeby zákazníků z celého regionu.
Společnost COM PLUS působí na trhu telekomunikačních a informačních technologií a systémů od roku 1993. Hlavním zaměřením společnosti je výstavba telekomunikačních sítí včetně sítí mobilních operátorů, datové produkty, aplikační SW a integrovaná telekomunikační řešení.

Společnost se od svého vzniku zaměřila na komplexní řešení v oblasti telekomunikací. Její činnost se dynamicky rozvíjela a první úspěšně realizované zakázky vytvořily základ obchodního úspěchu společnosti. S rostoucími požadavky trhu a zvyšujícím se zájmem zákazníků přišla potřeba rozšíření aktivit do všech regionů České republiky a tak byly postupně založeny sesterské společnosti a pracoviště v různých částech republiky.

V roce 2002 vznikla společnost COM PLUS CZ a.s. Úkolem této společnosti je tvorba strategie skupiny COM PLUS, převzetí obchodních a marketingových aktivit v oblasti významných projektů v rámci České republiky, koordinování realizace těchto projektů a integrace logistických a správních činností společnosti. V posledních letech dochází k integraci dceřiných společností do COM PLUS CZ a.s. V současné době společnost COM PLUS působí na celém území České republiky, přičemž hlavní snahou zůstává zajištění vysoce kvalitních služeb ve všech místech realizace zakázek.

S kolegy se již 3 roky snažíme prosadit kolektivní smlouvu. Z počátku zaměstnavatel se snažil vše negovat. V tomto roce se držíme na úrovni dialogu a postupného přesvědčování snad k jistým výsledkům.