Česká národní banka

Odborová organizace v České národní bance
V ČNB působí 8 základních odborových organizací - ZO Brno, ZO České Budějovice, ZO Hradec Králové, ZO Ostrava, ZO Plzeň, ZO Praha, ZO ústředí, ZO Ústí nad Labem; všechny jsou základními organizacemi Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP). Je na zaměstnancích, jakou ZO si vyberou, zpravidla jsou členy ZO zaměstnanci se stejným místem výkonu práce, nikoliv podle začlenění do organizační struktury ČNB (v regionech jsou kromě poboček ČNB i územní pracoviště ústředí ČNB).

V ČNB působí také Celobankovní odborový výbor (CBOV), který je podnikovým výborem podle stanov OSPPP a jeho pobočnou odborovou organizací. CBOV zastupuje členy ZO a ostatní zaměstnance ČNB zejména v kolektivním vyjednávání. V CBOV jsou zastoupeny všechny ZO, zasedání CBOV je konferencí delegátů s působností podle stanov OSPPP.

Členové výborů a revizních komisí ZO a CBOV nejsou uvolněnými placenými funkcionáři.

Kolektivní smlouva vyššího stupně se na ČNB nevztahuje, ZO působící v ČNB si prostřednictvím CBOV kolektivní smlouvu vyjednávají samy.

ZO působící v ČNB jsou prostřednictvím svého zástupce zapojeny do Standing Committee of European Central Bank Unions (SCECBU).

ZO Brno předsedkyně: Jana Mandzjuková
prac. zařazení: sekce dohledu nad finančním trhem II,
ústředí - územní pracoviště Brno

ZO České Budějovice předsedkyně: Alena Růžičková
prac. zařazení: sekce peněžní a platebního styku,
ústředí – územní pracoviště České Budějovice

ZO Hradec Králové předseda: Petr Šimrád
prac. zařazení: pobočka Hradec Králové

ZO Ostrava předsedkyně: Andrea Tkačíková
prac. zařazení: pobočka Ostrava

ZO Plzeň předsedkyně: Eva Nováková
prac. zařazení: sekce peněžní a platebního styku,
ústředí – územní pracoviště Plzeň

ZO Praha předsedkyně: Eva Kolaříková
prac. zařazení: pobočka Praha

ZO ústředí předsedkyně: Eva Doubravová
prac. zařazení: sekce rozpočtu a účetnictví, ústředí

ZO Ústí nad Labem předsedkyně: Zdenka Tlustá
prac. zařazení: sekce dohledu nad finančním trhem II,
ústředí - územní pracoviště Ústí nad Labem

CBOV předsedkyně: Jitka Svobodová
prac. zařazení: sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, ústředí

CBOV místopředseda: Vlastimil Večerník
prac. zařazení: sekce dohledu nad finančním trhem II, ústředí

CBOV místopředseda: Jan Janouch
prac. zařazení: sekce peněžní a platebního styku, ústředí

CBOV tajemník pro zahraniční věci: Dana Jedlíková
prac. zařazení: sekce peněžního a platebního styku,
ústředí – územní pracoviště Plzeň