Význam odborových organizací

ČSOB, a.s.

V ČSOB, a.s. působí v současné době po mnohaletém slučování již pouze 2 velké odborové organizace - Moderní odbory v ČSOB a Centrální odborová organizace Praha.

Číst více

Česká národní banka

Odborová organizace v České národní bance
V ČNB působí 8 základních odborových organizací - ZO Brno, ZO České Budějovice, ZO Hradec Králové, ZO Ostrava, ZO Plzeň, ZO Praha, ZO ústředí, ZO Ústí nad Labem; všechny jsou základními organizacemi Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP). Je na zaměstnancích, jakou ZO si vyberou, zpravidla jsou členy ZO zaměstnanci se stejným místem výkonu práce, nikoliv podle začlenění do organizační struktury ČNB (v regionech jsou kromě poboček ČNB i územní pracoviště ústředí ČNB).

Číst více

Com Plus Cz

Kdo za vás vyjednává
Jiří Kaizr, předseda základní organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Complus.cz

Číst více