Funkce a cíle

Jsme tu pro vás už od 24. února 1990, kdy byl Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví založen na ustavujícím sjezdu v Praze.
Od té doby je naším cílem zejména konstruktivní sociální dialog mezi firmami a zaměstnavateli. V našem případě jsou to banky, pojišťovny (včetně zdravotních) a také společnosti v oblasti IT služeb. Se Svazem bank a pojišťoven vyjednáváme a uzavíráme kolektivní smlouvy a naším hlavním úkolem je zajistit lepší pracovní podmínky vám zaměstnancům.

V současné době pomáháme sdružovat celkem 154 odborových organizací se snahou zajistit zaměstnancům v práci více práv, výhod a adekvátní výši mezd, která odpovídá jejich kvalifikaci, zkušenostem a aktuální ekonomické situaci v zemi. Chceme tak podpořit a motivovat kariérní růst pracovníků v pojišťovnictví a bankovnictví a zamezit tak stále narůstající fluktuaci a odchodu zaměstnanců nejen mimo danou firmu, ale i do úplně jiného sektoru. Odchody se týkají bohužel i velmi zkušených pracovníků a tomu je třeba zabránit. V rámci kolektivní smlouvy proto vyjednáváme o vyšších mzdách, pěti týdnech dovolené, volnu navíc, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti a řadě dalších výhod a benefitů, která se vždy liší v závislosti na konkrétní odborové organizaci. Zkrátka jde o důstojné pracovní podmínky, motivující mzdové ohodnocení a celkové zlepšení v rámci pracovně-právních vztahů. Věříme, že spokojený zaměstnanec odvede daleko lepší práci a pro ekonomiku a společnost je mnohem přínosnější, než pracovník, který pracuje za mzdu na hranici pracující chudoby a do práce chodí spíše ze slušnosti a ne proto, aby si něco vydělal a naspořil. Plně proto podporujeme kampaň Konec levné práce, protože si myslíme, že lidé v Česku jsou obecně v práci finančně podhodnoceni a výše mezd naprosto neodpovídá produktivitě a výkonnosti práce.

Zároveň jsme součástí Českomoravské odborové konfederace, která sdružuje 29 odborových svazů včetně toho našeho. Máme okolo 8 tisíc členů a stále rosteme. Čím silnější budeme, tím větší máme šanci na prosazení našich požadavků a tím pádem i zajištění lepších pracovních podmínek pro vás. Přidejte se k nám i vy a profitujte z výhod a jistot, které vám garantuje členství ve svazu. Stačí jen vyplnit přihlášku a o vše ostatní se už postaráme my. Podstatou naší práce je hájit slabší. Ale síla naší organizace spočívá především ve vaší podpoře. Čím silnější budou jednotlivé odborové organizace a svaz jako takový, tím lepší vám můžeme zajistit pracovní podmínky. Pouze silné odbory mají šanci něco změnit. Pojďte do toho s námi!

P1010438
P1010432
P1010425
P1010416
P1010407
P1010401