JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Právník
mobil: 604 134 910
e-mail: stransky

Vzdělání a pracovní zkušenosti
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 
Od roku 2006 působím na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, od roku 2008 jako asistent a později odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Současnost
Od roku 2016 jsem zaměstnán také v OSPPP jako svazový právník. Členům svazu poskytuji poradenství a právní pomoc v oblasti pracovněprávních vztahů. Členové se na mě mohou prostřednictvím uvedených kontaktů přímo obracet při nejrůznějších potížích provázejících jejich pracovní život (hrozba, či realizace rozvázání pracovního poměru, přetěžování, neplacení práce přesčas, šikana na pracovišti, problémy při rozvržení pracovní doby nebo čerpání dovolené, odchody a návraty z mateřské a rodičovské dovolené, náhrada škoda, odškodnění pracovního úrazu atp.).
Odborně se zaměřuji na celou oblast pracovněprávních vztahů v soukromé i veřejné sféře, sociální dialog a sociální zabezpečení. Ve svém oboru se věnuji přednáškové a lektorské činnosti, pravidelně vystupuji na odborných konferencích. Publikuji v odborném tisku a jsem autorem či spoluautorem teoreticky i prakticky zaměřených prací v oblasti pracovního práva, včetně komentáře k zákoníku práce.