Miroslav Zajíc

Svazový inspektor BOZP
mobil: 731 456 050
e-mail: zajic

Působím na odborovém svazu, abych chránil Vaše zájmy a bojoval za lepší pracovní podmínky.

Bezpečnost práce je oblast velice široká, která zahrnuje témata od pracovních úrazů
přes osvětlení, hluk a mikroklimatické podmínky až po psychosociální rizika (jako je šikana nebo stres). Zabýváme se požární ochranou, hygienou práce, problematikou pracovnělékařských služeb a ergonomií.

Snažím se zvyšovat povědomí o této oblasti a mezi mou náplň práce patří kromě konzultační i kontrolní činnost. Koordinuji výkon kontroly v celé ČR, komunikuji se zaměstnavateli a věnuji se edukační činnosti.

Jsem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a v požární ochraně.
Zároveň jsem členem legislativního výboru při Radě vlády pro BOZP a skupiny expertů ČMKOS.