Miroslav Zajíc

Svazový inspektor BOZP
mobil: 731 456 050
e-mail: zajic

Narozen:
12. 9. 1986 v Ústí nad Labem

Rodinný stav
ženatý

Vzdělání a pracovní zkušenosti:
Po dokončení Gymnázia v Děčíně v roce 2006 jsem nastoupil jako VOJÁK Z POVOLÁNÍ ke 4. brigádě rychlého nasazení v Žatci, v této práci jsem prošel různými pozicemi od operátora radiové stanice až po velitele družstva v hodnosti podpraporčíka. Náplní mojí práce bylo zejména řízení jednotky v bojových operacích, podpora a výcvik členů jednotky, trénink psychické odolnosti jednotlivců, výcvik MCS, zajištění a budování spojení mezi velitelskými stanovišti, ochrana informací se specializací na elektronický boj. V roce 2011 jsem z osobních důvodů odešel do zálohy.

Při své profesi jsem se začal blíže seznamovat s tématy jako je management a řízení lidí, začal jsem se zajímat o ekonomiku a finance. Témata, o kterých jsem do té doby nevěděl vůbec nic.

V r.2009 jsem se při své původní profesi začal věnovat FINANČNÍMU PORADENSTVÍ, od roku 2011 potom výhradně jemu. Náplní práce byla komunikace s klientem, podpora týmu a leadership, obchodní zastoupení, akvizice nových klientů, zajišťování školení, budování nových poboček v ČR i zahraničí (zejména v Polsku). A protože „kovářova kobyla chodí bosa“, nedokázal jsem dostatečně vyhodnotit a eliminovat všechny podnikatelská rizika a v roce 2014 jsem podnikání zastavil.

V roce 2014 jsem nastoupil na pozici poradce retailového bankovnictví do České spořitelny, kde jsem působil téměř do konce roku 2016. Mimo jiné jsem v ČS absolvoval talentový program VOTOVOD a působil jsem jako INVESTIČNÍ GARANT s odpovědností za tuto oblast.
Během svého působení jsem se začal blíže zajímat o práva a povinnosti zaměstnavatele. Oblast BOZP, ke které mě váže rodinná tradice, jsem v podstatě nechápal. Až později jsem začal ve svém okolí vnímat různá pochybení zaměstnavatelů, včetně krácení plnění v případě pracovních úrazů. Tato oblast pro mě byla čím dál zajímavější.

Současnost:
Dnes působím na svazu, abych chránil Vaše zájmy a bojoval za lepší pracovní podmínky. Bezpečnost práce je oblast velice široká, která zahrnuje témata od pracovních úrazů přes osvětlení, hluk a prach až po psychosociální rizika (jako je šikana nebo stres). Snažím se zvyšovat povědomí o této oblasti a mezi mou náplň práce patří kromě konzultační i kontrolní činnost.

Záliby a koníčky:
Mezi mé záliby patří BOZP, psychologie, investování, kondiční box a střelba z krátkých zbraní.