O kolektivním vyjednávání

Kolektivní vyjednávání je jednou z nejdůležitějších činností odborových organizací.
Řídí se Zákonem o kolektivním vyjednávání a Zákoníkem práce.
Partnerem pro vyjednávání našeho odborového svazu je Svaz bank a pojišťoven. Výsledkem sociálního dialogu je odvětvová Vyšší kolektivní smlouva. Tato smlouva nastavuje rámcová pravidla pro zaměstnance a zaměstnavatele v sektoru. Další úroveň kolektivního vyjednávání probíhá v samotných subjektech na úrovni základních organizací, nebo podnikových výborů, kde se řeší konkrétní podmínky pro zaměstnance v dané firmě. Pomáháme startem kolektivního vyjednávání, tam kde o to členové projeví zájem. Pomáháme s přípravou kolektivních smluv, pomáháme při samotných jednáních a pomáháme při prezentacích výsledků vyjednávání.

Základní právní postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích vymezuje zákoník práce.
Dle § 286 odst. 1 zákoníku práce jsou odborové organizace oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání, podle podmínek stanovených zákoníkem práce nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. Za odborovou organizaci pak jedná orgán určený jejími stanovami. Tím zákoník práce vymezuje odborovou organizaci jako účastníka pracovněprávních vztahů. K dosažení naplnění tohoto postavení účastníka pracovněprávních vztahů přiznává zákoník práce odborovým organizacím katalog oprávnění. V základní rovině se jedná o právo na informace, právo na projednání, právo na spolurozhodování se zaměstnavatelem a kontrolní oprávnění. Zákonem přiznaným oprávněním odborové organizaci odpovídají zrcadlově povinnosti zaměstnavatele.