Právo na spolurozhodování se zaměstnavatelem

Právo odborové organizace na spolurozhodování se zaměstnavatelem znamená, že zaměstnavatel rozhoduje v dohodě (s předchozím souhlasem) odborové organizace. Oprávnění spolurozhodování se vyskytuje v zákoníku práce 

Zákonem garantovaný rozsah katalogu oprávnění odborových organizací v oblasti informování, projednání a spolurozhodování představuje minimální rozsah. Tento rozsah lze rozšířit nad rámec zákoníku práce v kolektivních smlouvách a zároveň je možno sjednat časové lhůty a způsob pro projednání a informování odborové organizace ze strany zaměstnavatele.